Migration

Параграф22 Daily

Обвинителен акт спрямо двамина за банкова дейност без разрешение, за пране на пари и укриване на данъци

По делото са разпитани свидетели, иззети веществени доказателства, извършени експертизи и др. Още »
Обвинителен акт спрямо двамина за банкова дейност без разрешение, за пране на пари и укриване на данъци
Параграф22 Daily

ВКС оправда бивш кмет на Община Куклен по обвинение за сключване на неизгодна сделка

Затова вредите и пропуснатите ползи следва да бъдат обсъждани на плоскостта на гражданскоправните последици от неизпълнението на договора, което не е предмет на... Още »
ВКС оправда бивш кмет на Община Куклен по обвинение за сключване на неизгодна сделка
Параграф22 Daily

Бившият кмет на Община Исперих Бейсим Шукри ще лежи в затвора 3 години и половина

Върховните съдии напълно споделят заключението на втората инстанция, че в депозирания въззивен протест не са изложени доводи и не е направено ясно и недвусмислено... Още »
Бившият кмет на Община Исперих Бейсим Шукри ще лежи в затвора 3 години и половина