Политическата криза в Австралия може да влезе в историята с честата смяна на премиерите.