Дълговете само към банки и небанкови финансови институции са достигнали вече 82.05 млн. лв., като се увеличават с 365 хил. лв. през първите три месеца.