От четиримата синдици, помогнали за оздравяването на ТБ "Виктория", двама вече са извън банката - Росен Ангелчев (най-вляво) и Лазар Илиев (в средата), останаха само Кристи Маринова и Ангел Донов.
От четиримата синдици, помогнали за оздравяването на ТБ "Виктория", двама вече са извън банката - Росен Ангелчев (най-вляво) и Лазар Илиев (в средата), останаха само Кристи Маринова и Ангел Донов.