Запазва се високият интерес на международните инвеститори към фирмите от българския технологичен сектор.