Поглед от въздуха към Лютеранската църква в Калининград.