От ляво надясно: Александър Ненков, Николай Нанков и Тома Биков