ТАНАП е готов, сега ще се види кой действително ще намаже от азерския газ.