Фондовете за градско развитие подкрепят проекти, които допринасят за развитието на градската среда, спортна и културна инфраструктура, екологичен и устойчив градски транспорт, енергийна ефективност на еднофамилни жилишни сгради и студентски общежития и туризъм и културно наследство.
Фондовете за градско развитие подкрепят проекти, които допринасят за развитието на градската среда, спортна и културна инфраструктура, екологичен и устойчив градски транспорт, енергийна ефективност на еднофамилни жилишни сгради и студентски общежития и туризъм и културно наследство.