Новата сграда в "София тех парк" трябва да бъде построена в срок до пет години. (Снимка: "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ)