Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЗПАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПЛАЩА ЩЕТИТЕ ЗА ОГРАБЕНИЯ КЛОН

Ограбеният клон на банка БИОХИМ е застрахован в ЗПАД Алианц България - научи в. БАНКЕРЪ. От компанията обаче отказаха каквато и да е информация за вида на застраховката, за условията й, за застрахователните покрития и подробности за обезщетенията поради факта, че до приключване на следствието тази информация е конфиденциална. На мястото на обира тече оглед за установяване на щетите. Това ще отнеме доста време на застрахователите, защото освен пораженията върху имуществото ще се наложи да се доказва и съдържанието на касетите. При разследването на обира няма да бъде изключена възможността в него да е участват и човек от банката.По принцип в застрахователната практика се предлага т.нар. Банкова полица, основаваща се на Lloid's LPO 218. Тя се включва към застраховката Разни финансови загуби, но у нас не е широко използвана. Една бърза анкета между застрахователните компании показа, че Банковата полица почти не се купува от българските кредитни институции. Поради големите отговорности, за които става дума, обикновено тарифите са от порядъка на хиляди и десетки хиляди левове в зависимост от покритите щети. Експерти от ДЗИ- Общо застраховане например обясниха, че са имали запитвания за застраховка от клонове на чуждестранни банки у нас, но и за тях тарифите са се оказали солени. Най-често българските банки сключват имуществени застраховки. Във всички държави от Европейския съюз обаче банките задължително са застраховани срещу грабежи и по този начин гарантират сигурността на своите вложители. У нас застрахователната култура все още не е на това равнище - твърдят застрахователите.Принципно в Банковата полица е включена застрахователна клауза, която покрива загубата на имущество, произтичаща от кражба, присвояване, взломна кражба, грабеж, измама, нападение или тайнствено необяснимо изчезване или повреждане. Става дума за имущество в помещенията на банката, която е застрахована, а имуществото може да е собственост и на клиентите. Именно тази клауза покрива риска от кражба на личните сейфове. По-интересно е специалното изключение, съпътстващо споменатата клауза. В него се пояснява, че полицата не покрива загуба или вреда върху имуществото, докато то е под опеката на някоя охранителна компания.В същата застраховка по правило има и клауза, която покрива риска от нелоялно поведение на служителите. Става дума за измамнически действия от страна на служител в банката, извършени с намерение за лично финансово облагодетелстване. С друга клауза се урежда покриването на риска върху имущество, загубено или повредено по време на превозването им с всякакъв транспорт, включително и с бронирани моторни превозни средства. Подправянето на чекове, измамите с менителници, кредитни писма, удостоверения за депозити, акредитиви и изплащането им с цел измама от страна на банката също са обект на застраховане. Същото важи и за фалшифицирани и подправени пари, монети, банкноти, издадени в държавата и добросъвестно получени от банката. Банковата полица може да покрие и щети, нанесени на офисите на банката и съдържащото се в тях обзавеждане, инсталации, оборудване или сейфове и трезори вследствие на кражба с взлом, грабеж, нападение и друго злонамерено причиняване на имуществена вреда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във