Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Затварянето на КТБ е геноцид върху клиентите й

Активи, носещи постъпления от 400 млн. лв. годишно, не могат да бъдат наречени лошиИван Костов пред вестник "БАНКЕРЪ"

 


Г-н Костов, как оценявате предложението, което БНБ даде на политическите сили, за прехвърляне на депозитите и сметките и част от кредитния портфейл на Корпоративна банка в "Креди Агрикол България"?


-Правилно или неправилно, това предложение бе отхвърлено и затова не бива да се коментира. Сега остават две опции. Едната е Корпоративна банка да бъде ликвидирана, а другата е да бъде спасена.


Как може Корпоративна банка да бъде спасена?

- По много начини...


Кажете един, който според Вас е приложим?

- Веднага искам да уточня, че при спасяването на банката тежестите трябва да бъдат поети от вложителите и фирмите, обслужвани в банката. Те са изправени пред избора дали всички активи на банката и направените в нейна полза обезпечения да бъдат значително обезценени вследствие на затварянето й и от осребряването им вложителите и фирмите, имащи сметка в нея, да получат много малко пари или да понесат жертви и да удържат банката, като я спасят. Как може да я спасят. Схемата е следната. Първо, всеки, който тегли парите си преди падежа на депозита, да бъде санкциониран с банкова такса. Същото може да се отнася и за онези, които теглят много големи суми пари. От другите банки е добре да проявят солидарност и за всички пари, които бъдат изтеглени от Корпоративна банка и депозирани при тях, да направят от своя страна депозити в Корпоративна банка при същите условия, при които са получили парите, изтеглени от клиентите й.


Второ, трябва да се направи пълен одит на Корпоративна банка, за да се установи истината за нейното състояние. Тук веднага трябва да кажа, че лицата, направили сегашния одит и предоставили материалите на управителя на БНБ Иван Искров, са силно уязвими. Техните одиторски заключения са нелепи. Просто е трябвало да кажат, че не могат да решат поставената задача в рамките на определените им от БНБ десет дни. За новия одит, който наистина трябва да покаже истинското състояние на банката, трябва да се даде достатъчно време - два-три месеца, колкото е необходимо. Има хора, които нямат одиторски компании, но са в състояние да направят този одит. Най-простото е да се покани Емилия Миланова, която, освен че е дипломиран експерт-счетоводител, бе подуправител на БНБ и успешно ръководеше управление "Банков надзор" в периода 1997-2007 година.


И след като бъде установено истинското финансово състояние на банката? Тогава какво?

- Когато се установи какво е състоянието на банката, тогава вече може да се говори как тя да бъде оздравена. Има маса операции, които са приложими в тази ситуация. Това са увеличаване на капитала, покана към акционерите да го допълнят, трансформиране на част от парите на клиентите в облигации или в акции, които след това те могат да ги продават на фондовия пазар. Възможните финансови техники са много.


Вижте, говорим за огромна банка. Нейните активи са 6.7 млрд. лева. В тях са съсредоточени гигантски финансови интереси, които имат огромна тяга за автостабилизиране.


Само че нали БНБ заяви, че за половината от тези активи не може да се определи стойността им. Заради което автоматично ги определят като лоши. Тогава как да повярваме, че тази банка може да бъде оздравена?

-Ама не могат да ги определят като лоши и с нулева стойност. Това е нонсенс. Одиторите са казали единствено, че от 4.5 млрд. лв. корпоративни кредити за 3.5 млрд. лв. не могат да установят в какво състояние са.


Добре, какъв е Вашият аргумент, че тези кредити са работещи?

-Моят аргумент е, че тези кредити са носели на банката лихви в огромни размери. Миналата година тя е получила от тях постъпления в размер над 400 млн. лева. Публичните отчети показват, че въпросните кредити са носели големи доходи и през първите три месеца на тази година. Не може кредитите, носещи такива печалби, изведнъж да бъдат обявени за несъществуващи или за лоши. За да бъде обявено, че един заем не носи доходи и да бъде класифициран като загуба, той не трябва да е обслужван повече от 180 дни. А тези кредити от 3.5 млрд. лв. явно са били обслужвани. Как така обслужвани кредити се определят като лоши? И не може Корпоративна банка да бъде обявена в несъстоятелност на базата на неясни данни за състоянието й. Това е много тежко решение, което не бива да се приема, когато няма ясна оценка за качеството на кредитния й портфейл. Освен това бъдете сигурен, че ако банката бъде обявена в несъстоятелност, при осребряването на активите й те ще бъдат продадени на цена, която е много по ниска от тяхната реална стойност. Това показа опитът от събирането на вземанията на банките, фалирали през 1996-а и 1997-а. Опитът от тези процедури е кошмарен.


Някои финансисти казаха, че действията срещу Корпоративна банка са опит за нейното убийство. Може ли да се твърди това?

- Ще го формулирам по следния начин: Един опит за убийство на един човек се превърна в опит за геноцид върху фирмите и гражданите, които са клиенти на Корпоративна банка. До това ще доведе нейната ликвидация. До геноцид.


Възможно ли е, ако Корпоративна банка бъде обявена в несъстоятелност, това да позволи на някои нейни длъжници, чрез подставени лица, да изкупят непогасените от тях кредити на безценица?


- Напълно възможно е. И това показва практиката от процедурите по несъстоятелност на банките, фалирали през 1996-а.


Подозирате ли политически интерес в атаката срещу банката?

- Неведнъж съм казал, че политическият интерес в тази атака е видим. Поне за мен е ясно, кой обслужва този политически интерес и води тази атака.


Кой?


- Това е една корпоративна структура около Доган и Пеевски, която има силата и подкрепата на Движението за права и свободи.


А има ли опасност ликвидацията на Корпоративна банка да се превърне в заплаха за целия банков сектор?


- Тези, които предизвикаха атаката срещу Корпоративна банка, не могат да контролират развитието на кризата, породена от техните действия. Тя получава собствена енергия от спада на доверието в системата и създава опасност за останалите банки да бъдат дестабилизирани. Това е логика на настроенията на хората и тази логика никой не може да я управлява.


Някои финансисти казват, че не може да се прогнозират евентуалните загуби, които биха последвали от реакцията на хората, при положение че бъде прието предложението на БНБ част от активите на Корпоративна банка и всичките й задължения бъдат прехвърлени в "Креди Агрикол България". Вие какво смятате?

- Никакви ефекти от реализацията на това предложение не могат да бъдат оценявани. Нали сте виждали проектозакона, който се предлага за прилагането на въпросната схема? Там няма числа. Там има многоточия. Когато в такъв документ не можеш да поставиш числата, ти нямаш решение на проблема. Ти си като онзи слаб ученик, който се опитва да реши математическа задача, като дава обяснение с думи, но не може да напише формулата за решаването й.


Тогава излиза, че БНБ трябва да предложи ново решение, защото с проектозакона, който при последните консултации при президента не получи подкрепа от партиите, те не могат да решат проблема. Така ли?

- Да. БНБ са предизвикани да намерят работещо решение и твърдя, че имат огромни възможности в тази насока.


На какво според Вас се дължи фактът, че БНБ не обсъжда варианти за спасяването на Корпоративна банка? Страх, нежелание?


- А може би и неспособност. Виждате ли, трябва да имаш голям кураж, за да предприемеш действия по спасяването на банката, а оттам и на нейните клиенти. Защото след това със сигурност ще бъдеш намразен от самите спасени. Не се учудвайте. Това е така, тъй като спасените трябва да направят жертви за своето спасение. И след време ще помнят единствено направените жертви, а фактът, че благодарение на тях са се спасили, ще бъде забравен. Вярвайте ми, че така ще стане. Аз съм го преживял този ефект на два пъти.


 


Разговора води Петър Илиев

Facebook logo
Бъдете с нас и във