Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застраховка решава няколко финансови цели накуп

Българският финансов свят търпи сериозни промени поради въвеждането на различни видове регулации, много от тях – международни. В следствие на това, консервативният пазар, насочен основно към спестовни инструменти, се обърна на 180 градуса и се насочи към различни видове инвестиции и практики, предпочитани във финансово развитите страни. 

Застрахователните компании се адаптираха към идващите промени и насочиха фокуса си в създаването на изцяло нови за страната инвестиционни инструменти, които да заместят „морално остарелите“спестовни застраховки. Tова пише в анализ на Стефания Мутафчиева, финансов консултант на MoitePari.

 Разбира се, търсеният продукт трябваше да бъде застрахователен. Поради спецификите на търсенето, трябваше да бъде много по-гъвкав и лесен за адаптиране към различните клиенти. Тъй като целта бяха физическите лица, трябваше спекулативният елемент в инвестицията да бъде сведена до минимум.

Един от пазарните лидери в България успя да създаде инструмент, отговарящ до голяма степен на  тези изисквания. Застрахователна компания, която създаде застраховка живот, свързана с инвестиционни фондове, конкурираща инструментите на компании, имащи дългогодишен, световен опит в инвестиционните застраховки.

Основните предимства на тази застраховка, са:

- Иновативен подход в събирането на такси – Единствено чрез по-висока такса управление през първите 6 години. Подход, който нетно претеглено за период от поне 12 година (което е минимален препоръчителен срок за такива инвестиции), има същата тежест, като таксите на световните лидери в инвестиционните застраховки, но позволява намалената ликвидност да е само до 6-тата година от застраховката.

- Има всички стандартни плюсове на застраховката живот – Ползват се данъчни облекчения, средствата са несеквестируеми и не се делят при развод, има застрахователно покритие и могат да се посочват ползващи лица, избрани от клиента. С ново допълнение – съотношението между рискова и инвестиционна част се определя от нуждите и спрямо желанията на клиента.

- Изборът колко агресивна да бъде инвестицията – Процентното съотношение между консервативна, балансирана и агресивна инвестиция, също е въпрос на избор. За сравнение – повечето такива инструмени имат само един вариант, който периодично може да се променя.

- Могат да бъдат включвани допълнителни застрахователни покрития към основната застрахователна част – отново рядко срещана опция.

Трудно е да се определи конкретна целева група, към която този инструмент да е най-подходящ, защото в много от случаите може да бъде адаптиран по подходящ и високорезултатен за клиента начин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във