Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЗАЛАГАНИЯТА ЗА ЕВРОТО И ЛЕВА СА ОТКРИТИ

Все повече икономисти и финансисти започнаха да защитават идеята национална валута у нас да стане еврото (т. нар. евроизация). В контекста на присъединяването на България към Европейския съюз замяната на лева с евро, така или иначе, ще се осъществи - официално това ще стане две години след влизането й в него. Тази алтернатива обаче не е единствена. В джобовете на българина могат да зашумят евробанкноти и ако се вземе политическо решение за евроизация (както стана в Черна гора). Но цялата отговорност за такъв акт ще трябва да поеме българското правителство. Европейската комисия и Европейската централна банка обаче не са привърженици на подобни държавни решения. Според подуправителя на БНБ и шеф на Валутния борд у нас Мартин Заимов е много вероятно до 2007 г. еврото да стане национална парична единица у нас - това мнение той изказа по време на Икономическия форум за Югоизточна Европа. Специалистите смятат, че ако еврото се въведе като платежно средство по-бързо у нас, това ще ускори влизането на България в Европейския икономически и паричен съюз, ще съдейства за динамизирането на външната търговия и за увеличаването на инвестициите, като по този начин ще се стимулира икономическият растеж. Не бива обаче да се забравя, че отказът от национална валута и приемането на еврото като законово платежно средство е необратим процес - евентуалното връщане към лева е свързано с огромни разходи. Предимство на официалната евроизация пък е, че се намалява лихвеният риск на междубанковия пазар (лихвите ще намалеят) и се премахва възможността от възникване на валутна криза, която би могла да прерасне в банкова, или обратното (прекъсва се двустранната връзка между валутните и банковите кризи). Валутният риск изчезва и страната става член на голям и добре развит финансов пазар. С други думи, общият ефект от въвеждането на еврото ще бъде насърчаване на инвестициите чрез по-ниски лихвени проценти и достъп до по-дългосрочни кредити.Същественото различие между евроизацията и опериращия в момента паричен съвет е, че при приемането на еврото като официално разплащателно средство търговията ни с еврозоната ще се отчита като вътрешна търговия (от гледна точка на това, че тази търговия ще се осъществява в национална валута). С други думи, от малка отворена икономика България става част от голяма и относително затворена икономическа зона. Политическата цена, която ще трябва да платим, пък е, че се отказваме от един от символите на национална идентичност. Не са малко обаче хората, които биха спорили, че поддържането на национални пари дава възможност донякъде да се избегне зависимостта от външни влияния при формирането и провеждането на вътрешната и външната политика на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във