Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Задава ли се свръхнадзор?

КНФ става твърде силна, предупредиха представители на синдикатите, на работодателски организации и на  пенсионните фондове по повод на приетите на първо четене от бюджетната комисия промени в Кодеска за социално осигуряване (КСО).

Председателят на Българската асоциацията на пенсионноосигурителните дружества Никола Абаджиев изтъкна, че според него административната тежест върху дружествата се увеличава, тъй като в текстовете има много параграфи, които препращат към наредби, които трябва да подготви КФН. "Това, от своя страна, дава възможност на КФН за много субективни преценки при контрола върху дружествата", отбеляза Абаджиев. Той допълни, че в проекта глобите и санкциите при нарушения от пенсионните дружества са несъразмерно по-високи в сравнение с останалия небанков сектор - застрахователи и инвестиционни посредници.

Проектът дава по-широки правомощия за контрол на КФН и завишава санкциите при нарушения.

Изпълнителният секретар на КНСБ Ася Гонева също коментира, че не може да каже, че синдикатът безрезервно подкрепя проекта, тъй като той дава прекалено много правомощия на КФН. Освен това не е разумно през няколко месеца кодексът да бъде редактиран с текстове, за които не е ясно дали няма да принудят дружествата отново да променят начина си на работа.

Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков също отбеляза, че трябва да се коригира парадоксът в кодекса пенсиите да бъдат едновременно пожизнени и да се наследяват, който съществува в сегашния документ. Трябва да се дефинира фазата на изплащане, заедно с останалите текстове.

Председателят на КФН Карина Караиванова на свой ред изтъкна, че с пенсионните дружества е постигнат възможният консенсус и че трябва да се защити интересът на осигурените лица, а инвестициите в свързани лица да прекъснат.
"За мен е разбираема реакцията на работодателските организации, тъй като целта на техните членове-търговски дружества е оптимизация на печалбата. Изненада е позицията на синдикатите, които вместо да застанат на страната на осигурените лица, защитават работодателите и казват, че не трябва да се бърза. С всеки ден възможността осигурените да получават по-добри пенсии намалява, ако фондовете имат инвестиции в свързани лица", отбеляза Караиванова и обяви, че ще направи нужното, за да запознае синдикалните членове с позицията на техните представители.

От КНСБ отвърнаха, че едва ли КФН е по-загрижена за осигурените членове на синдиката. Представителите на пенсионните фондове припомниха, че прегледът на активите в сектора е показал ясно, че състоянието на тези дружества е много добро. Караиванова контрира, че проблеми няма спрямо текущото законодателство и проверяващите са потвърдили, че има инвестиции на фондовете в свързани лица и законодателството не обхваща всички случаи.

Пенсионните фондове настояват още всички текстове, които засягат промени в работата им, да бъдат обсъждани заедно. По време на различните дебати, депутатите обещаваха, че ще гледат промените заедно, а също така, че ще включат в тях и текст за мултифондовете - възможност осигурените да избират по-високо или по-нискорисков фонд в зависимост от възрастта си, за да трупат по-голяма доходност.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във