Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЗАД ВЛОГОВЕТЕ НЕ ДЕБНАТ ТАКСИ И КОМИСИОНИ

Срочните депозити са може би единственият банков продукт, при който кредитните институции не разчитат на печалба от скрити такси и комисиони. Най-важното изискване към вложителите е да се поддържа минимална сума на депозита. За отделните банки това изискване е много различно. БУЛБАНК и Ейч Ви Би Биохим например, приемат влогове от 20 лв. и 50 лв., а в ОББ минималният размер на депозита не може да е под 1000 лева.Повечето банки не събират такси и комисиони за откриването на депозит или когато от него се теглят пари на датата на падежа му. Такси не се събират, дори когато изтеглените на каса суми по депозити надвишават лимитите, определени от банките.При теглене на пари в брой от депозити обаче ... клиентът трябва да си поиска част или всичките пари на датата на падежа на депозита. Ако например той е направен на 28 февруари и е едномесечен, парите от него могат да бъдат теглени на 28 число следващия месец - нито ден по-рано или по-късно. В противен случай върху получената сума ще бъде начислена комисиона за теглене на каса. Това условие може и да изглежда грабителско за много от клиентите, но от гледна точка на банките то е много логично. И причината за това е леснообяснима. Постигането на добри финансови резултати от една банка зависи до голяма степен от правилното прогнозиране на паричните потоци, които влизат в нея, и от размера на средствата, които тя всеки ден плаща по своите задължения (между тях са и депозитите на граждани). Този процес е известен сред финансистите като управление на ликвидността. Наред с управлението на риска тези две дейности са сред най-важните и най-сложните за мениджмънта. Не за друго, а защото от тях зависи стабилността на кредитната институция.Предсрочното теглене на депозити обаче нарушава направените от мениджърите на банката прогнози за паричните й потоци, което може да й причини загуби. Защото, ако повечето граждани решат да развалят влоговете си - преди настъпването на договорената дата за плащането им, банката трябва да продаде предсрочно ценни книжа или да изтегли свои депозити от други кредитни институция. А това ще й донесе единствено загуба на доход от тези инвестиции. Именно за да компенсира такъв тип загуби, всяка банка предвижда санкции за клиентите си, които са поискали предсрочно изтегляне на влога. Но тези условия се знаят от всеки, който някога е правил депозит в кредитна институция. Все пак, за да са абсолютно коректни към клиентите си, банките би трябвало да обявяват тези санкции както в брошурите си, така и на специални табла в салоните, където изписват лихвите по влоговете. Защото не всички клиенти се сещат да питат служителите в клоновете за санкциите, преди да решат дали да изтеглят предсрочно депозитите си. Пък и никой не е длъжен да се рови в банковите сайтове и да си блъска главата върху обширната (достигаща до 100 страници) и прекалено сложна тарифа за таксите и комисионите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във