Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР 35 БАНКИ СА МНОГО

Акшит Озкурал, главен изпълнителен директор на Търговска банка Д (Демирбанк България), пред в. БАНКЕРЪАкшит Озкурал е роден в Анкара, Турция. Завършва Правния факултет на Анкарския университет. И след приключване на юридически си стаж става пълноправен квалифициран юрист и адвокат. Постъпва на работа в Иш Банк през 1974 г., в отдела по надзора, където остава до 1985 година. След това е назначен за заместник-управител на клон на банката, а до 1991 г. е мениджър на клон в Истанбул, който обслужва операциите на Турска република Северен Кипър. През следващите единайсет години работи като мениджър на лондонския филиал на банката. Премества се в Демир Халк Банк и ръководи клона й в Лондон. От 8 октомври 2004 г. е главен изпълнителен директор на Демирбанк (България). Г-н Озкурал, вие сте четвъртият главен изпълнителен директор на Демирбанк (България) след създаването й през март 1999 година. Какво планирате да постигнете през мандата си в София?- Наследих една успешно работеща банка и основната ми задача тук е да увелича активите и да разнообразя услугите, които тя предлага. Ще развиваме както корпоративното банкиране, така и продуктите за граждани. Досега не сме рекламирали банката на пазара, длъжни сме да подберем най-добрите клиенти и да направим така, че добрите български компании и обществеността да се убедят във високата ефективност на нашите услуги. Неотдавна получихте одобрението на управление Банков надзор на БНБ Демирбанк (България) да се нарича Търговска банка Д. Какво ви накара да смените името й? - Искам да уточня, че когато банката беше основана в България от Джънгълъоглу Груп (Дже Груп) през 1999 г., повечето от акционерите принадлежаха към Дже Груп, а сега по-голямата част от акционерния капитал е собственост на Доган Груп. Двете групировки са в отлични приятелски отношения и са много уважавани в турското общество. Те имат обща политика в индустрията и банковото дело. Решението за смяна на името е взето от висшия мениджмънт на Доган. Буквата Д в новото наименование на кредитната институция в България произлиза от името на Доган Груп, но от уважение към предишния мажоритарен собственик Дже Груп се запазва и като начална буква от Демирбанк. По този начин се постига баланс между собствениците.Дипломатично решение наистина... - Повече от дипломация е, защото така акционерите засвидетелстват взаимното си уважение. Те си помагат и се уважават, а името е точката, в която се срещат интересите им. Бих казал, че това е едно добро сватосване.Идвате от лондонското Сити, където сте работил като банков мениджър. Какво от международния си банков опит възнамерявате да внедрите на българска почва?- Няма неоткрити области в банковото дело в България. Бих искал и занапред да сме част от финансовата система на страната и да подпомагаме българската икономика и компаниите, които са в основата й. Както и да участваме в българо-турската търговия, която се разширява с всеки изминат ден.Засега се запознавам с условията на българския финансов и кредитен пазар. Искам да го усетя и да разбера потребностите му. С радост споделям, че банката ни се развива бързо. След промяната на името планираме да сме по-активни в услугите за гражданите. Може би ще разширим и клоновата си мрежа, за което своевременно ще информираме медиите и обществеността. Трябва ли да се промени нещо в българската банкова система с оглед на предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз, а по-късно и към еврозоната?- Банковата история на България не е толкова дълга, колкото тази на континентална Европа. Тук обаче заварвам една добре развита и просперираща банкова система, макар че има незаети ниши на финансовокредитния пазар. Дребното банкиране се движи бързо напред, от стимулиране се нуждае може би бизнесът с кредитни карти. В сферата на корпоративното банкиране нещата са съизмерими с тези в Европа. Но инвестиционното банково дело все още е в начална фаза и е нужно да се развие. Надявам се, че след две години България напълно ще се присъедини към ЕС, което за българските банки ще означава синхронизиране на дейността им с тази на европейските кредитни институции. Ще се справят ли, според вас, с конкуренцията на европейските?- Убеден съм в това и ще обясня защо. Когато големи американски и европейски банки се настаниха в Турция, всички ние, работещите в турската банкова система, се притеснявахме как ще бъде преодоляна конкуренцията на силните и иновационните мултибанки. Но в крайна сметка бе намерено мъдро решение и турският капитал се справи с реалностите. От личен, вече 31-годишен банков опит, мога да кажа, че бизнесът, включително и банковият, не бива да се страхува от конкуренцията, защото тя е животворна сила. На българския финансов пазар е актуална темата за предстоящата консолидация на по-малките банки. Една от тях е и Търговска банка Д. Каква е перспективата за нея?- Доколкото знам, брутният вътрешен продукт на България възлиза на около 20 млрд. щ. долара. За такъв пазар 35 банки, колкото в момента работят в страната ви, са в повече. Доста по-големи икономики в Европа и в съседство на България имат приблизително същия брой банки. Българската икономика е в преход и предстои да се развива и разширява, затова мисля, че сливания и поглъщания на банки тепърва ще има. Това е мое лично мнение, което не ангажира банката, която представлявам. Търговска банка Д е втората по големина турска банка в България след Зираат Банкасъ. Групировките, които стоят зад нея, са едни от най-големите в Турция и имат желание да развиват връзките си с България не само в банковото дело, но и в други стопански сфери. Те винаги са възприемали страната като трамплин за сделките си с Европейския съюз. В кои области на българската икономика възнамеряват да инвестират Доган Груп и Дже Груп? - Все още не е решено. Но със сигурност обмислят инвестиции, с които да участват в развитието на българската икономика. В голяма степен това ще зависи и от успеха на нашата банка, както и от разбирането ни за българския пазар. Какъв е приносът на банката за подобряване на търговския баланс между двете съседни държави?- Делът на Търговска банка Д в българо-турските отношения е значителен. Трудно ми е да посоча цифрови изражения, защото вносът и износът всекидневно се променят. Ние сме експертна банка в това отношение, в състояние сме да установяваме делови връзки между българските и турските компании. Разполагаме с огромна информация от нашите банки Дже Банк - на Дже Груп и Иш Банк на Доган Груп. С техния клиентски портфейл и с нашия лесно можем да учредим вносно-износна фирма. Напълно безплатно подпомагаме предприемачи, които искат да установят бизнес контакти с подбрани, високоуважавани турски компании. Бих казал дори, че създаваме ниши на българския пазар. Защо, според вас, все още процъфтява куфарната търговия?- Куфарната търговия е реалност не само за България. Стотици хиляди хора от Русия, Украйна, Чехия, Полша, Унгария, Албания, Босна, Сърбия и Гърция пристигат в Турция и ние се отнасяме с разбиране към желанието им да закупят турски стоки на разумна цена, след което да ги продадат и да реализират някаква печалба. Това обаче не означава, че турските компании предпочитат този тип търговия. Тези дни получих съобщение, че в Москва са били открити два големи търговски центъра, в които турски компании излагат производствата си. Куфарните търговци вече могат да се снабдяват оттам, вместо да пътуват до Турция. По същия начин може да се процедира и в други страни, включително и в България, макар че сме съседи и разстоянието не е проблем за търговците, особено от региона на Хасково. Мисля, че куфарната търговия не трябва да се подценява, пък и защо хората да не печелят прехраната си със собствен дребен бизнес.Заради прекалено агресивната кредитна експанзия БНБ предприе мерки, които досега нямаха особен ефект. Как се отразяват рестрикциите върху бизнеса на управляваната от вас банка?- БНБ прави това, което се очаква от нея - надзорът и контролът са абсолютно задължителни в Европа. Българската икономика е в преход и затова търсенето на кредити е в подем. А Централната банка е в правото си да приложи мерки, които да гарантират стабилността на финансовокредитната система. За момента ограниченията на БНБ не затрудняват работата ни. Не се стремим да сме първи на пазара, но искаме да имаме сто процента качествен портфейл, защото хората ни доверяват парите си. Одобряваме мерките на БНБ, защото са съобразени с международните критерии. В момента потребителското кредитиране е в зенита си, но постепенно темповете ще намаляват. Щом има търсене, банките с удоволствие ще предоставят заеми. Нужни са обаче контролни механизми и смятам, че БНБ предприе разумна група мерки в тази посока.Имате ли проблеми с деноминацията на турската лира?- Както знаете, от 1 януари 2005 г. от турската лира отпаднаха шест нули. В Демирбанк (България) не използваме турската лира като твърда валута, защото няма търсене. Британската лира и швейцарският франк също не са много търсени на българския пазар. Разполагаме обаче с ценни книжа в деноминирани турски лири, които са доходоносни. Лихвените ставки са изгодни - 20-21 процента. Тъй като очакваме през 2005 г. турската лира да се обезцени с 10% спрямо основните международни валути, следователно инвеститорите могат да спечелят 10% на годишна база. Пълна гаранция, разбира се, няма, защото флуктуацията на валутния пазар не може лесно да се предвиди. Банката предлага и ценни книжа в евро и в щатски долари, които също осигуряват добър доход. Доволен ли сте от екипа, с който работите? - Доволен съм от професионализма на банковия персонал и това не е комплимент, защото, както казват китайците, комплиментът е другата форма на лъжата. Колегите са добре образовани и много способни в оценката и разбирането на банковия пазар. Някои от кадрите на Демирбанк сега работят в други банки, така че имаме ролята на своеобразна банкова школа. Наследих успешна екипна система и качествен персонал, от които съм приятно впечатлен.Успяхте ли вече да се адаптирате към българските условия? - Както тук казвате - стъпка по стъпка. Засега семейството ми не е с мен, съпругата ми и синовете ми живеят в Англия. Големият ми син работи в мултинационална компания, малкият следва в Лондон. От време на време ме посещават, защото животът без тях е труден. В България се чувствам почти като у дома, защото българите сте сърдечни хора. Страната е много красива, вече успях да посетя доста места, които много ми харесват. Така добре се чувствам тук може би и защото дядото на майка ми е роден в София. По майчина и бащина линия фамилните ни корени са пръснати в Албания и Македония. Бащата на майка ми например е от Битоля. Живеем на Балканите и затова манталитетът ни е сходен. Опитвам се в свободното си време да водя социален живот в София, фен съм на футболния отбор Локомотив, който има същия червен цвят като на моя любим футболен клуб в Анкара. Държа в кабинета си шалче с емблемата на българския Локомотив, дар от приятели. Планирам скоро да се заема с изучаването на вашия език. Ще се радвам да общувам и на български. Нямам някакви особени амбиции, освен банковият ми мандат да бъде успешен и да водя спокоен и щастлив живот в София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във