Банкеръ Daily

Финансов дневник

Във Върховния съд ще бъде разпределено делото за несъстоятелност на КТБ

Делото за несъстоятелност на Корпоративна търговска банка (КТБ) ще бъде разпределено в 13 часа на състав от Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС), съобщиха от съда. Във ВКС са постъпили жалби от най-големите акционери в банката - "Бромак" и "Бългериан Акуизшън Къмпани", както и от бившите изпълнителни директори на КТБ.

Те оспорват онази част от решението на Софийския апелативен съд (САС) от 3 юли, с които жалбите им са оставени без разглеждане като недопустими. В частните жалби се съдържат искания за отправяне на преюдициални запитвания, като смисълът на въпросите в тях е: дали е легитимиран длъжникът, чрез органите му и акционерите, да обжалва първоинстанционния акт; възможно ли е съдът по банковата несъстоятелност да извърши косвен инцидентен съдебен контрол по реда на чл. 17, ал. 2 от ГПК на валидността и законосъобразността на административния акт на БНБ за отнемането на лиценза за извършване на банкова дейност, ако липсва административен ред за обжалването му; разполагат ли органите на длъжника (изпълнителните директори) и акционерът – процесуален субституент „с право на ефективна съдебна защита”.

Във ВКС бяха подадени и касационни жалби от КТБ АД (представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД) и от „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург, срещу тази част от решението на САС, с която съдът се е произнесъл по същество за неплатежоспособността на КТБ.

С решението си от 22 април Софийският градски съд (СГС) обявява неплатежоспособността на КТБ с начална дата 6 ноември 2014 година. Въззивното производство пред САС е образувано по шест жалби. Тази на Българската народна банка е срещу частта на решението на СГС, с която е определена началната дата на неплатежоспособността на КТБ, като искането е за определяне на 30 септември 2014 г. като начална дата. Акционерът „Бромак” ЕООД обжалва първоинстанционното решение изцяло. Срещу цялото решение е и общата въззивна жалба от името на длъжника КТБ АД, представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД. Изцяло обжалва акта на СГС и „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург.

Жалбата срещу решението на СГС в частта за началната дата е депозирана и от синдиците на КТБ, според които датата трябва да е 30 септември 2014 година. Софийската градска прокуратура протестира акта на СГС също в частта за началната дата.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във