Банкеръ Daily

Финансов дневник

Външният ни дълг се сви с близо 900 мил. евро

В края на август 2017 година брутният външен дълг на България е в размер на 33.148 млрд. евро (66.1% от прогнозния БВП), като намалява с 897.5 млн. евро (понижение с 2.6%) спрямо края на предходната година, когато дългът беше в размер на 34.046 млрд. евро (70.7% от БВП). Спрямо същия месец на миналата година обаче външният дълг на нашата страна също намалява - със 720.7 млн. евро (2.1%), показват данни на Българската народна банка.

Дългосрочните задължения в края на август са в размер на 25.720 млрд. евро (51.3% от БВП и 77.6% от брутния външен дълг), като намаляват с 895 млн. евро (понижение с 3.4%) спрямо края на 2016 година, когато дългосрочните задължения бяха в размер на 26.615 млрд. евро.

Краткосрочните задължения на България възлизат през август на 7.428 млрд. евро (14.8% от БВП и 22.4% от брутния външен дълг), намалявайки с 2.5 млн. евро спрямо края на миналата година, когато краткосрочните задължения бяха в размер на 7.431 млрд. евро.

Спрямо август 2016 година дългосрочният дълг намалява със 1.014 млрд. евро (понижение с 3.8%), докато краткосрочните задължения нарастват с 294.2 млн. евро (повишение с 4.1%).

През първите осем месеца на текущата година извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на 3.515 млрд. евро (7% от БВП на страната) при плащания за 4.297 млрд. евро (8.9% от БВП) година по-рано (през периода януари - август 2016-а), отчита БНБ.

Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на осмия месец на тази година е отрицателен - в размер на 1.163 млрд. евро, като намалява с  2.690 млрд. евро спрямо края на 2016 година. Като процент от БВП нетният външен дълг на България възлиза на 2.3% в края на август 2017-а при 3.2% в края на предходната година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във