Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ВЪНШНИЯТ ДЪЛГ НА БАНКИТЕ РАСТЕ СТРЕМИТЕЛНО

Задълженията на банките към чуждестранни кредитори са нараснали за една година с близо 70%, показва статистиката на БНБ. В края на юни 2004-а те са 496.52 млн. евро, докато дванадесет месеца по-късно - в края на юни 2005 г., те достигат 841.68 млн. евро. Вземането на кредитни линии от чужбина вече се превръща в един от основните източници за финансиране на търговските банки. Тези привлечени средства са дългосрочни - над три години, и разходите на нашите банки по обслужването им са почти толкова, колкото и по дългосрочните депозити на граждани и фирми. Само че, докато българите въобще не проявят интерес към дългосрочните спестявания - техният размер в края на юни 2005-а не надхвърля 250 млн. лв., чуждестранните кредитни институции охотно дават кредитни линии и синдикирани заеми на българските банки.Проблемъте, че колкото повече заеми от чужбина вземат българските банки, толкова повече валута излиза от страната, тъй като освен главницата нашите институции трябва да плащат на външните си кредитори лихви, такси и комисиони. А нарастването на обема на валутата, която напуска България, само увеличава дефицита на платежния баланс на страната. За някои кредитни институции като Българо-американска кредитна банка (БАКБ) и Насърчителна банка финансирането от чужбина е основен начин за привличане на средства. В края на юни 2005 г. левовата равностойност на общия обем на външните кредити, получени от БАКБ, е 168.56 млн. лв., докато депозитите на граждани и фирми в нея не надхвърлят 65.3 млн. лева. Насърчителна банка пък е получила 52.46 млн. лв. кредити от чужбина, докато депозитите от фирми са 4.93 млн. лева.Шампиони по привличане на заемиотвън обаче са големите банки. Лидер в това отношение е Банка ДСК, която ползва кредитни линии и синдикирани заеми за повече от 278.2 млн. лева. В гърба й буквално диша Райфайзенбанк (България), която ползва финансиране от външни кредитори за 270.54 млн. лева. Пощенска банка е привлякла чуждестранни заеми за 170.8 млн. лв., а финансирането, взето отвън от ПроКредит Банк, е 121.1 млн. лева.В момента външните кредитиполучени от българските банки, формират около 7% от всички привлечени от тях средства (без междубанковите депозити). Според някои финансови експерти през следващата година-година и половина този дял ще продължи да нараства и може да достигне до 15% от парите, които кредитните институции са взели назаем или са получили по депозити и сметки. Ако тази прогноза се сбъдне, размерът на средствата, които излизат извън страната, като погашения по главници и плащане на лихви такси и комисиони ще продължи да расте и ще влошава показателите на платежния баланс на държавата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във