Банкеръ Daily

Финансов дневник

Второ удължаване на срока за списъка с кредиторите в КТБ

Фондът за гарантиране на влоговете в банките удължи с 25 дни срока за изготвяне на списъка на приетите вземания към обявената в несъстоятелност КТБ. Това е втората отсрочка, която получават синдиците на банката. Сега той трябва да е готов на 17 август.

Първоначално списъкът трябваше да е готов на 6 юли, но заради големия обем информация той беше удължен до 21 юли с промени в Закона за банковата несъстоятелност.

Предоставеното допълнително време е необходимо, за да бъдат обработени и анализирани получените и продължаващи да пристигат основно чрез съда по несъстоятелността, а и по пощата, голям брой молби от кредитори за включване в списъка на приетите вземания в производството по несъстоятелност на КТБ. Освен това значителна част от молбите съдържат основания с фактическа и правна сложност, което изисква допълнително време за обработването им, се посочва още в писмото на синдиците.

Удълженият срок ще им даде възможност да направят по-подробен анализ на мотивите, с които кредиторите искат да бъдат включени в списъка на предявените вземания към банката както по отношение на претендираните суми, така и по наличието на правно основание за това. По-детайлното им разглеждане ще съдейства за по-добра защита правата на кредиторите по отношение предявените от тях вземания към КТБ.

След като списъкът на приетите вземания към банката бъде готов, той ще бъде обявен съобразно предвидения ред в Закона за банковата несъстоятелност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във