Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ВСИЧКИ АКЦИИ НА БАНКА ДСК ОТИВАТ В БКК

Новината на седмицата в банковия сектор (извън скандалите около Краун Ейджънтс и замяната на български брейди книжа) отново дойде от министъра на финансите Милен Велчев. Според него всички акции на Банка ДСК трябва да станат собственост на Банковата консолидационна компания, преди да започнат преговорите за продажбата й. В момента консолидационната компания е собственик на 25% от акциите на спестовната институция, а останалите 75% са притежание на Министерския съвет. В позицията на Велчев няма нищо сензационно. Изказването му в случая е продиктувано единствено от новия Закон за приватизация и следприватизационен контрол. А в него има забрана дружествата, които са държавна собственост и ще се продават, да сключват договори за кредит без разрешение от Агенцията за приватизация (АП). За Банка ДСК това е равносилно на самоубийство. Защото за всеки потребителски или фирмен заем, който отпуска, шефовете й трябва да търчат до изпълнителния директор на АП Апостол Апостолов и да искат благословията му. Абсурдна ситуация, която ще блокира дейността на третата по големина банка в страната. За да я избегне, Милен Велчев има намерение да предложи на правителството да прехвърли своя дял от Банка ДСК в полза на Банковата консолидационна компания. Операцията ще бъде извършена след общото събрание на БКК, което ще се проведе до края на май.В крайна сметка акционерното участие на Министерството на финансите в консолидационната компания ще нарасне от 97.2 на 99.3% за сметка на частните акционери. Техният дял пък ще се стопи от 2.8 на 0.7%, а в сметките на БКК има още около 400 млн. лв., които не са разпределени.Банковата консолидационна компания започва преговори с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за привличането й като стратегически партньор на Банка ДСК. Капиталът на спестовната институция ще се увеличи с 20%, като новите акции ще бъдат платени от европейската банка. Цената, по която ЕБВР ще ги купи, тепърва ще бъде договаряна. Сделката е само част от стратегията за приватизация на Банка ДСК, за която в. БАНКЕРЪ писа в миналия си брой. Около начина, на продажба на финансовата институция с най-много клонове и офиси в страната (1182 броя), се разгоряха доста страсти. При това много преди стратегията да бъде изготвена. Част от икономическия екип на правителството упражни натиск приватизацията на банката да започне не с плащане в брой, а срещу компенсаторки. Изразител на тези интереси е заместник-министърът на промишлеността Калоян Нинов. Този вариант обаче не е толериран нито от управителя на БНБ Светослав Гаврийски, нито от финансовия министър Милен Велчев и от заместника му Красимир Катев. И тримата са членове на съвета на директорите на БКК. Те са привърженици на стратегията за привличане на стратегически партньор, който да помогне за преструктурирането на Банка ДСК, след което мажоритарният й пакет да бъде продаден също на стратегически инвеститор. Чак когато всички тези операции станат факт, на борсата ще се появи остатъчния пакет от акциите на банката. Противно на споменатото дотук, в началото на седмицата (18 март) Съветът за структурна политика излезе с прессъобщение, че на борсата ще се пуснат акции на НЕК, Булгартабак, ДЗИ, Енергоремонт, Пловдивски панаир, параходство Български морски флот и на други дружества, между които и Банка ДСК. Ден по-късно обаче депутати от царското движение заявиха, че това решение било взето по принцип, което не означава, че за тези фирми няма да бъде търсен първо стратегически инвеститор. Някои царски депутати твърдят, че големи чуждестранни финансови институции вече са проявили интерес към спестовната банка. И че до края на март БКК ще получи писмо за намерения от една от големите германски ландесбанки. Това са едни от най-могъщите кредитни институции в Германия, чиито собственици са правителствата на отделните провинции, както и местни спестовни каси и асоциации.Прогнозите са, че интересът ще дойде или от Вест-Дойче Ландесбанк или от Байерише Ландесбанк, с която Банка ДСК разработваше проект за учредяване на дъщерно жилищноспестовно дружество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във