Банкеръ Daily

Финансов дневник

Всеки застрахователен агент дължи ежегодно една такса за общ финансов надзор

Всеки застрахователен агент дължи ежегодно една такса за общ финансов надзор независимо дали извършва застрахователно посредничество за повече от един застраховател. Това разясниха от Комисията за финансов надзор (КФН) във връзка със заплащането на таксите от застрахователни агенти.

Юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година до 1 000 000 лв. дължи такса от 500 лв. Юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година над 1 000 000 лв. – 1 000 лв. и  физическо лице – 50 лв.

Изглежда възникват въпроси, ако застрахователен агент смени компанията в календарната година, отделни такси ли дължи. Но от Комисията уточниха, че всеки застрахователен агент дължи ежегодно една такса за общ финансов надзор независимо дали извършва застрахователно посредничество за повече от един застраховател.

Таксите за общ финансов надзор от застрахователните агенти се заплащат до 31 януари.

От регулатора посочват, че размерът на таксата за общ финансов надзор на новорегистрираните дружества, фондове, еднолични търговци и физически лица се изчислява пропорционално на времето от вписването им в регистъра до края на годината, като дните от годината се броят за 360.

Таксите се заплащат в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистриране.

Застрахователен агент, регистриран през 2018 г., заплаща таксата за общ финансов надзор за 2018 г. в срок до 31 януари 2019 г., като следва преди да внесе таксата да изчисли нейния размер.

Комисията за финансов надзор след плащане на дължима такса също извършва проверка дали заплатената такса е съгласно законоустановените размери.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във