Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Вливането на СИБАНК в ОББ получи надзорна благословия

Поредната административно-регулаторна бариера пред приключване на юридическото обединение на двете банки на белгийската "Кей Би Си Груп" в България бе преодоляна. На 11 януари 2018-а надзорната институция публикува следното съобщение: "На заседание, проведено на 10 януари 2018 г., управителният съвет на БНБ взе решение за разрешаване на преобразуването на "СИБАНК" ЕАД чрез вливане по реда на чл.262 от Търговския закон в "Обединена българска банка" АД. Разрешението се издава при договорните условия, че "Обединена българска банка" АД ще придобие цялото имущество на „СИБАНК“ ЕАД и ще гарантира спазването на надзорните изисквания, установени в приложимата регулаторна рамка, за защита на интересите на вложителите и другите кредитори на участващите в преобразуването банки".

Разрешението на БНБ на практика легитимира решението, взето на 6 декември 2017-а от общото събрание на ОББ, което одобри  вливането на СИБАНК в нея.  След като това стане факт, ще съществува само едно юридическо лице - "Обединена българска банка" АД, чиято централна ще се намира на адрес: гр. София 1463, район "Триадица", бул. "Витоша" 89 Б. В момента там е централата на СИБАНК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във