Банкеръ Weekly

Финансов дневник

"Виктория" се вля в "Дженерали"

Лучано Чирина, главен изпълнителен директор на Дженерали Централна и Източна Европа и Данчо Данчев, главен изпълнителен директор на Дженерали Застраховане си стиснаха ръцете за успеха на сделката.

Успешно приключи вливането на ЗАД „Виктория“ АД в "Дженерали Застраховане", с което се създава шестата по големина застрахователна компания на пазара на общо застраховане у нас. Това беше обявено на 12 януари тази година в София. След вливането ще остане само марката на "Дженерали", която ще продължи да обслужва всички клиенти на двете компании и ще приеме всички активи и пасиви на ЗАД „Виктория“.

Вливането на ЗАД „Виктория" в "Дженерали Застраховане" е свързано най-вече с вътрешната организация на "Дженерали" като застраховател и с нейните пазарни позиции. Обединението на двете компании няма да доведе до промяна в условията на застраховките, нито ще ограничи възможностите клиентите на ЗАД „Виктория“ да предявят застрахователните си претенции. Всички вече сключени застрахователни договори с него запазват действието си при същите условия и срок. Единствената разлика е, че клиентите на ЗАД „Виктория“ ще бъдат обслужвани от "Дженерали".

„Обединението на двете в новото "Дженерали Застраховане" превръща две силни компании в могъщ, интегриран лидер, чиито мащаби и капиталова база ще дадат възможност за още по-голям растеж и стойност за клиентите и акционерите. Комбинирахме всички силни страни на двете компании, като създадохме финансова синергия, която да бъде нашата основа за постигане на продължителна рентабилност“, каза Данчо Данчев, главен изпълнителен директор на "Дженерали Застраховане".

Обединената застрахователна компания "Дженерали Застраховане" ще се съсредоточи предимно върху пазара на общото застраховане. Компанията ще се стреми да увеличи пазарния си дял, който в момента е 9%, и постепенно да се превърне в лидер в продажбите на застраховки на дребно в България. За да постигне тези цели, "Дженерали Застраховане" ще приложи нова пазарна стратегия, фокусирана най-вече върху обслужването на клиентите и лоялността, върху задълбочени анализи и използването на технологиите. По този начин компанията иска да се разграничи от конкурентите и да предлага не само продукти, а цялостни решения, осигуряващи спокойствието на клиентите.

„Нашата цел е да изградим дългосрочни взаимоотношения с клиентите и стратегическите партньори, като им предложим опростени и интелигентни решения, насочени към подобряване на тяхната удовлетвореност и същевременно с това максимално увеличаване на ефективността“, допълни Данчев.

"Дженерали България" планира не само да запази, но и да разшири застрахователните мрежи на "Дженерали Застраховане" и на ЗАД „Виктория“ - всичките й офиси вече работят под марката "Дженерали". Обединената компания в момента разполага със 130 офиса, с 15 ликвидационни центъра и с широка мрежа от независими агенти и брокери на застрахователни продукти.

"Дженерали България" е част от "Дженерали Груп", един от най-големите световни доставчици на застрахователни услуги с общ премиен приход за 2014 г., надвишаващ 70 млрд. евро. За нея работят 78 000 служители по целия свят, обслужващи 72 милиона клиенти в над 60 държави. Групата заема лидерска позиция на западноевропейските пазари и все по-важно място на пазарите в Централна и Източна Европа и Азия.

В Централна и Източна Европа групата работи в 10 държави чрез своята холдингова компания Generali CEE Holding и е един от водещите застрахователни оператори в региона. В този регион компанията има над 16 милиона клиенти, за които се грижат 12 800 служители, включително и 350 от България.

Преобразуването на дружествата ЗАД „Виктория“ и "Дженерали Застраховане" беше извършено в съответствие с българското законодателство и след получаване на необходимите разрешения. Сделката е официално в търговския регистър на Агенцията по вписванията от 18 декември миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във