Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ВАРНЕНСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ СА ПОД ВЪПРОС

Идеята за емитиране на варненски общински облигации е на път да се осуети, след като двама от загубилите кандидати за инвестиционен посредник обявиха, че ще обжалват процедурата, по която беше избран победителят - Юнити инвест 99. Имаме съмнения, че класирането не е извършено обективно, смятат и управителят на Първа ФБК Тодор Брешков, и Стефан Стефанов от Източни финанси. Подобно е мнението и на друг участник в конкурса - брокера на Статус инвест Никола Цокев. Срокът за обжалване на процедурата изтича във вторник (13 август), така че тогава ще стане ясно ще има ли скоро емисия, или не. Подаването на жалба пред Варненския окръжен съд на практика би провалило идеята за облигационна емисия, смятат посредници. Защото според чл.40, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, общинският съвет не може да взема решение за пускане на облигации в шестмесечен срок преди изтичането на мандата му, т.е. след април 2003 година. А като се знае с каква скорост действа съдът, едва ли двете инстанции, пред които може да се обжалва изборът на посредник, ще се произнесат дотогава. Така вземането на решение за пускането на облигационна емисия ще остане в ръцете на следващия местен парламент, който ще бъде избран през есента на 2003 г., твърдят посредниците. Бившият заместник-председател на ДКЦК Димитър Димитров обаче е на друго мнение. Той твърди, че шестте месеца в случая не са пречка, защото общинският съвет вече е взел решението за емисията.Юнити инвест 99 е спечелил конкурса с набрани общо 70.9 точки от 100 възможни, става ясно от заповед на кмета на Варна Кирил Йорданов от 5 август. При общо пет подадени оферти на второ и трето място са се класирали Елана с 58.4 точки и Източни финанси с 58.2 точки. Съгласно условията, публикувани в бр.55 от 4 юли 2002 г. на Държавен вестник, емисията трябва да бъде с номинална стойност между 2 и 3 млн. евро и с лихвен процент между 8.5 и 9 процента. Само един бегъл поглед върху условията за провеждане на конкурса обаче показва, че недоволните кандидати като нищо може да спечелят. Защото в тях е записано хем, че облигационният заем се пласира в условията на първично публично предлагане, хем че купувачи на книжата могат да са само институционални инвеститори, което ограничава кръга на кандидатите. А освен това е записано, че предмет на поръчката е изготвяне на информационен меморандум, а не на проспект. Очевидно е, че последните две условия си противоречат доста с първото. И говорят, че емисията ще се продава по частен път, т.е. на по-малко от 50 лица. Освен това критериите и даваните точки по тях са определени така, че класирането зависи най-вече от субективната преценка на членовете на конкурсната комисия. За най-ниска предлагана комисиона се дават 40 точки, докато за най-висока, независимо каква е тя - 28 точки. Излиза, че конкурсът може да се спечели и с възнаграждение от 10%, тъй като разликата по този критерий е незначителна. Според мнения на участници в капиталовия пазар, Юнити инвест 99 са получили не повече от 32 точки за предлаганото от тях възнаграждение, което значи, че предлаганата от тях комисиона е доста по-висока от най-изгодното предложение. Вестник БАНКЕРЪ научи, че най-ниска комисиона са пожелали Елана и Статус инвест, докато предложението на победителя Юнити инвест 99 е почти двойно по-високо. Възнаграждението все пак е под 1% от стойността на емисията, поясни финансовият директор на варненската община Димо Стоев. Тежестта на останалите четири критерия е еднаква - по 15 процента. По единия от тях е ясно, че максималния брой точки може да събере само Източни финанси - единственият посредник, който някога е качил общински облигации на фондовата борса (става въпрос за свищовската емисия, която иначе бе организирана от Юнити инвест 99). Другите три критерия са: деклариран интерес от страна на потенциални инвеститори, сключени предишни договори за управление с пенсионни фондове, банки или застрахователни компании и познаване на финансово-икономическото състояние и инвестиционните проекти на град Варна. Загубилите посредници са недоволни, че не са получили протокол от класирането по отделните критерии, а само кметската заповед. Според тях отварянето на офертите също не е протекло много чисто. На 31 юли (ден след подаването им) са отворени само пликовете, в които е имало данни за петте кандидатстващи посредници (съдебна регистрация, лицензи и т.н.). Съдържанието на офертите по различните показатели обаче е било скрито. Според Димо Стоев, въпреки че свищовските облигации нямат добра репутация, заради това, че беше пласирана само малка част от предварително заявеното количество, това не се дължи на Юнити инвест 99, които в конкретния случай си били свършили работата. Неговото спокойствие бе подплатено и от членовете на бизнесклуб Възраждане, които се срещнаха с кмета Кирил Йорданов в началото на седмицата и се ангажираха с изкупуването на облигационната емисия. Според председателя на клуба Емил Кюлев, автор на идеята е шефът на Орел Г холдинг Добромир Гущеров, който заяви готовност да изкупи до една трета от книжата. Той призова също българските застрахователни и осигурителни компании да подкрепят емисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във