Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ВАРНЕНСКИЯТ СЪД ОТРЕДИ 15.8 МЛН. ЛВ. НА БКК

Банковата консолидационна компания получи шанс да прибере около 15.8 млн. лв. от обявената в несъстоятелност Варненска корабостроителница. Съдия Ванухи Аракелян, която наблюдава процедурите по осребряването и разпределението на събраните суми между кредиторите на корабния завод, съобщи, че Варненският окръжен съд е определил парите да бъдат изплатени на БКК. Преди действително да се случи това обаче, консолидационната компания трябва да спечели във Върховния касационен съд спора с останалите кредитори на корабостроителницата, които също претендират за въпросните милиони. Той възникна веднага след като през април 2003-а активите й бяха продадени на Български морски флот за 35.5 млн. лева. БКК имаше претенции да получи по-голямата част от тази сума, тъй като фалиралото предприятие й дължеше близо 34 млн. лв., обезпечени с ипотеки върху четири недостроени плавателни съда. Въпросните обезпечения дадоха право на консолидационната компания да оглави списъка на кредиторите на варненското предприятие и да настоява да получи почти всички пари от продажбата му. През лятото на 2003-а по сметките на БКК постъпиха малко повече от 18 млн. лева. Служителите и останалите кредитори на фалиралото предприятие (5000 на брой) обаче възразиха на амбициите на консолидационната компания да вземе останалите 15.8 млн. лева. Според тях БКК не притежава необходимите документи, за да докаже, че всички кораби са ипотекирани в нейна полза. По тази причина синдикът на варненското предприятие блокира изплащането на въпросните 15.8 млн. лв., докато спорът не бъде решен по съответния правен ред. В началото на лятото делото стигна до Върховния касационен съд, който все още не се е произнесъл по казуса. Ако решението е в полза на БКК, тя ще може веднага да си прибере и останалите 15.8 млн. лева.Сред недоволните кредитори, които оспориха правата на БКК да сложи ръка върху остатъка на постъпилите суми, освен служителите на корабостроителницата са и Росен Теодосиев - представител на Взаимоспомагателната каса Подкрепа, ЕТ Валентина Симеонова, полските заводи Цигелски - Познан, Моникс Марийн Сервиз, Радомир Метали и шведската компания Мак Грегър Крейнс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във