Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ВАНТОТРЕЙД ВЪВЛИЧА ОББ В СЪДЕБЕН МАРАТОН

Всички фирми - членки на Съюза на вносителите на автомобили в България, са под слънцето, при тях няма странни пазарни принципи, те са големи работещи фирми, големи данъкоплатци... Тези високоотговорни констатации изрича Тодор Николов - един от собствениците на Вантотрейд Ауто, на 20 април 2001 г. в интервю за специализиран български всекидневник. До 1999 г. фирмата, управлявана от него, която е регистрирана през 1992-ра с 50 хил. капитал, е официален вносител на леките автомобили FIAT за България. И докато през 2001 г. Николов убеждава публиката в прозрачността на своя бизнес, фирмата му затъва до ушите в дългове към Обединена българска банка. Но това явно не притеснява нито Николов, нито съдружника му във Вантотрейд Ауто ООД Сергей Стефанов. Пък и защо ли? В страната на чудесата, наречена България, законът открай време е майка за некоректните длъжници и мащеха за техните кредитори. Не прави изключение и този случай.Вантотрейд Ауто посрещна новата 2003 г. с дълг от над 6.5 млн. щ. долара към Обединена българска банка. И ако автомобилният дилър бе неплатежоспособен, щеше просто да се впише в статистиката на българската икономическа реалност. А в нея при всяко влошаване на пазарната конюнктура закъсват сериозно десетки и дори стотици фирми, след което се превръщат в аутсайдери. Само че ситуацията с дружеството на Тодор Николов и Сергей Стефанов е много по-различна. Макар че от 1996 г. то не обслужва задълженията си към банката, а от 1999 г. не е официален вносител и на леките автомобили FIAT, Вантотрейд Ауто - София, продължава да върти бизнес с товарните камиони ИВЕКО и със селскостопанските машини Ню Холанд. При това предлага камионите на четиригодишен лизинг, а селскостопанските машини - на петгодишен. Което значи, че фирмата все пак има пари. Ето защо, много по-любопитен е въпросът: по какви причини тя е решила да не плаща на банката и да разчита на продължителните и сложни съдебни процедури.Пред репортер на БАНКЕРЪ Сергей Стефанов, един от двамата собственици на автомобилната фирма, категорично отказа да изложи мотивите на Вантотрейд Ауто да не плаща дълга си към ОББ.По случая има съдебни дела и не смятам за необходимо да го коментирам пред медиите. Не желая да съдя или да давам квалификации за когото и да било, а до това неминуемо ще се стигне, ако започна да разказвам историята на задълженията ни към ОББ. Само ще кажа, че парите, които до момента банката е взела от нас, са повече от размера на средствата, с които ни е кредитирала, заяви Стефанов. Бизнесотношенията между Вантотрейд Ауто и ОББ започват през декември 1993 г., когато Стройбанк - един от софийските клонове на ОББ, отпуска на дружеството инвестиционен заем за 1.2 млн. щ. долара. Парите са му предоставени за изграждане на автоцентър в Горубляне. На площ от 9690 кв. м са построени автосервиз за леки автомобили, автосалон, сервиз за товарни автомобили, заведение за бърза закуска и трафопост. Целият имот и сградите в него са ипотекирани в полза на банката. В началото Вантотрейд Ауто полага усилия да плаща редовно погасителните вноски по заема. Но въпреки това проблеми с обслужването му се появяват още в първите години. На два пъти - през 1994 г., и един път през 1995 г. се налага банката да анексира условията по кредита, като удължава срока за погасяването му до август 1998 г. и съответно увеличава размера му до 1.94 млн. щ. долара. Въпреки колебливото партньорство с Вантотрейд Ауто, през април 1995 г. ОББ се обвързва още по-тясно с официалния вносител на FIAT за България, като му отпуска иоборотен заем в размер на 1.2 млн. щ. долараТой е обезпечен пред ОББ с особен залог на автомобили и резервни части на склад, с машини, оборудване, обзавеждане и компютърни програми на Вантотрейд Ауто ООД. С по-голямата част от получените пари обаче фирмата погасява задълженията си към СОФИЯБАНК (през 1996 г. тя се вля в БИОХИМ) и закупува леки автомобили и резервни части. В началото на 1996 г. Вантотрейд Ауто спира плащането по заемите а ОББ вади изпълнителен лист срещу длъжника си, завежда изпълнително дело в Софийския районен съд и поставя под възбрана всичките му активи, включително и закупените от него 12 дка овощни градини, намиращи се в близост до автоцентъра в Горубляне. Собствениците на Вантотрейд Ауто обаче отказват да предадат на банката заложеното си и ипотекирано пред нея имущество. През юни 2000 г. районните магистрати възлагат да се направи оценка на имотите и на движимото имущество на вносителя на автомобили. Според заключенията на вещото лице, които се гледат от съда през юли същата година, общата стойност на залога на Вантотрейд Ауто ООД пред банката е 5.5 млн. щ. долара. Но ОББ настоява да бъде назначена и тройна съдебно-счетоводна експертиза, а районните магистрати уважават молбата й. През май 2001 г. вещите лица по тази експертиза дават заключение, че стойността на активите на Вантотрейд Ауто ООД са само 3.6 млн. лв. (а не 5.5 млн. щ. долара, каквато е предишната им оценка).Собствениците на фирмата веднага обжалват оценката на нова тройна експертиза пред районния съд, който разпорежда тя да бъде повторена. Третата оценка обаче е 4.43 млн. лева. Недоволни от нея, адвокатите на Вантотрейд Ауто протестират пред Софийския градски съд, който разпорежда нова оценка, която обаче е с няколко десетки хиляди лева по-ниска от тази на експертизата, разпоредена от Софийския районен съд. На насроченото за 25 ноември 2002 г. съдебно заседание Тодор Николов (съдружник във Вантотрейд Ауто) не се явява, въпреки че е призован като страна по делото, а съдът отлага гледането му за 20 февруари 2003-а.Пред Софийския градски съд собствениците на автомобилния дилър обжалват и договорите за залог на имуществото на Вантотрейд Ауто в полза на банката. Мотивите им са, че в тях не били вписани активите, които те всъщност искали да заложат. Адвокатите на ОББ смятат, че крайната цел на собствениците на дружеството е да печелят време и да извлекат максимални печалби от имуществото, което е заложено в полза на банката. Междувременно Вантотрейд Ауто ООД преживява странни трансформацииПрез 1999 г. - когато съдебните спорове между него и банката са в разгара си, в Пловдив бива регистрирана Вантотрейд Ауто АД с капитал от 4.9 млрд. стари лева (след деноминацията от 1 юли 1999 г. той става 4.9 млн. нови лева). Но ако някой си мисли, че този капитал е попълнен с парични вноски, дълбоко се лъже. Собствениците на Вантотрейд Ауто ООД Тодор Николов и Сергей Стефанов учредяват акционерното дружество, като прехвърлят (чрез апорт) в капитала му дяловете си в едноименното ООД. Преди да извършат тази операция обаче, Николов и Стефанов осигуряват оценка на своите дялове в ООД-то, която възлиза на... скромните 4.9 млрд. стари лева. Така се появява капиталът на пловдивското акционерно дружество Вантотрейд Ауто. По-късно то става собственик на софийското Вантотрейд Ауто ООД, което пък е пререгистрирано в ЕООД. Същото наследява всички активи и пасиви на създаденото през 1993-а Вантотрейд Ауто ООД. Автомобилният дилър започва да се клонира още преди да е влошил взаимоотношенията си с ОББ. Тогава той придобива дялове и акции в редица фирми - става собственик в Агропам ООД, в Технолизинг ЕООД и във Ванто лизинг ООД. Технолизинг пък е учредител на Булгарреклама холдинг АД, което през 2000 г. купува държавната Агенция Булгарреклама, организираща едни от най-авторитетните и посещавани международни панаири и изложби. Разрастващата се мрежа от сателитни на Вантотрейд Ауто фирми навежда на една-единствена мисъл. И тя е, че дружеството има пари и може да обслужва задълженията си към ОББ, но... няма желание да го стори. А в Наказателния кодекс удобно липсва текст, който да преследва собствениците или шефовете на компании, разполагащи със средства, но неплащащи задълженията си към кредиторите. Вантотрейд Ауто не само няма желание да погасява задълженията си към ОББ, но иблокира всякакви възможности за разрешаването на дълговия казус. През януари 2000 г. служители на банката съвместно с представители на дружеството разработват специална схема за погасяване на дълга. Тя предвижда да се създадат две фирми. В първата да се съсредоточат активите на Вантотрейд Ауто, а във втората - задълженията му. Намерението е ОББ да придобие първата фирма и да отпише дълговете на втората. Следващата стъпка е банката да предостави по договор за дългосрочен лизинг придобитите от Вантотрейд ауто активи на дружеството, което се е нагърбило със задълженията му. Продължилите месеци наред преговори между двете страни не дават резултат и през май 2000 г. Вантотрейд Ауто се отказва от предложената схема. Представители на банката твърдят, че за този изход е виновен длъжникът, който поставял неизпълними условия. Автомобилният дилър Сергей Симеонов обаче смята, че именно кредитната институция е отговорна за фиаското на преговорите.Според служители на ОББ, собствениците на Вантотрейд Ауто са провалили и подготвената от банката сделка с чуждестранен инвеститор за продажба на ипотекираните в нейна полза имоти в Горубляне. В средата на 2002-ра израелска фирма се е обърнала към ОББ с предложение да погаси главницата по задълженията на Вантотрейд Ауто от 2.5 млн. щ. долара, ако срещу тях придобие ипотекираната в полза на банката база в Горубляне. Върху този дълг през годините ОББ е начислила 4 млн. щ. долара лихви. Условията на израелския кандидат-купувач са били натрупаната лихва да бъде отписана. Банката заедно с представители на Вантотрейд Ауто е започнала преговори с израелците. Първоначално те се развивали благоприятно и шефовете на ОББ вярвали, че са пред подписване на сделка, но изведнъж мераклиите да придобият дълга на автомобилния дилър се отказват. Обяснението им, според служители на ОББ, било, че собствениците на Вантотрейд Ауто са им поставяли неприемливи условия зад гърба на кредитора си. В хода на тази процедура банката не е могла да продаде базата в Горубляне на израелския кандидат-купувач без съгласието на длъжника (защото изпълнителното дело, което води срещу автомобилния дилър, все още не е решено в нейна полза от съда). В случай че ОББ спечели, ипотекираното през 1993 г. имущество на Вантотрейд Ауто ще бъде обявено за публична продан и всички постъпления от нея ще бъдат преведени по сметка на кредитора. Ако събитията се развият по този начин, с приходите от продажбата ще бъдат погасени само част от дълговете на Вантотрейд Ауто. А, според юристите на ОББ, за да успее да събере останалата част от кредита, банката ще насочи претенциите си към дяловите и акционерните участия на дружеството в други фирми. Въпросът е дали дотогава в тях ще е останало нещо, което има стойност, или активите им ще бъдат прехвърлени в новосъздадени структури.

Facebook logo
Бъдете с нас и във