Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ВАЛУТНИТЕ РЕЗЕРВИ ДОСТИГНАХА 6.8 МЛРД. ЕВРО

Забавянето на икономическия растеж в световната икономика през 2004 г. и повишената инфлация, предизвикана от поскъпването на петрола, не са се отразили негативно на България, пишат в анализа си експерти на БНБ. В него се обръща внимание на факта, че през 2004 г. финансовите потоци по платежния баланс са покрили дефицита по текущата сметка и са допринесли за увеличение на валутните резерви на страната от 5.3 млрд. евро в началото на годината до 6.77 млрд. евро. Депозитите на търговските банки в БНБ в края на годината са били със 675 млн. лв. повече, отколкото през юни, вследствие измененията в наредбата за задължителните минимални резерви (влезли в сила през втората половина на 2004-а). Анализаторите на БНБ отчитат, че за 2004 г. вземанията на банките от граждани и фирми са нараснали с 48.7 процента. Нарастващите доходи на домакинствата, както и положителните очаквания на фирмите за бъдещото развитие на икономиката определят голямото търсене на кредити. Притокът на външни ресурси (депозити и заеми от чужбина) в банковата система компенсира изтеглянето на ликвидност, реализирано чрез промените в наредбата за задължителните минимални резерви, и позволи на търговските банки да запазят агресивния характер на кредитната си политика. Въпреки че относително високият темп на нарастване на кредита не създава непосредствена заплаха за финансовата стабилност, а лихвените проценти в страната проявяват тенденция към намаляване, при промяна в икономическата конюнктура е възможно да се влоши кредитният портфейл на банките. По тази причина БНБ ще продължи да предприема мерки с цел повишаване на контрола върху качеството на кредита и темповете на кредитиране, се казва в анализа на Централната банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във