Банкеръ Daily

Финансов дневник

В пенсионните фондове има 4 637 594 души в края на юни

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2018 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.06.2018 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2018 г. е 4 637 594 души, като нараства спрямо 30.06.2017 г. с 2,45 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.06.2018 г. са акумулирани нетни активи на стойност 13 107 047 хил. лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2017 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 11,80 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото полугодие  на 2018 г. възлизат на 92 736 хил. лв. и нарастват с 4,48 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Нетният финансов резултат на дружествата към 30.06.2018 г. е в размер на 33 188 хил. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във