Банкеръ Weekly

Финансов дневник

В НЕФТИНВЕСТБАНК ВЛЯЗОХА КВЕСТОРИ

В НЕФТИНВЕСТБАНК ВЛЯЗОХА КВЕСТОРИСофийският градски съд взриви бомба в банковия сектор, като взе решение да анулира всички решения на общите събрания на НЕФТИНВЕСТБАНК от 8 април 1998 г. насам и по този начин върна банката в правното й състояние отпреди тази дата. По онова време тя носеше името Международна ортодоксална банка Свети Никола и беше собственост на група акционери, обединени от тогавашния председател на управителния съвет Цветан Начев. Но тъй като банката имаше финансови затруднения, БНБ вкара в нея квестори - Димитър Димитров и Димитър Проданов, които да я управляват. За да предпазят банката от неплатежоспособност, те решиха да увеличат капитала й. По-голямата част от акциите бяха придобити от управляваната от Митко Събев Юкос петролеум (България) (сега Нафтекс България Холдинг) и свързани с нея фирми след съответното разрешение от БНБ. За да стане операцията факт обаче, проведеното на 8 април 1998 г. общо събрание на МОБ Свети Никола отмени едно изискване в устава й, според което нови акционери могат да придобиват акции от нея срещу 30 щ. долара (това ограничение бе утвърдено от общо събрание, проведено на 22 април 1997 г.). Това даде възможност на Юкос петролеум (България) и фирмите около него да участват в увеличението на капитала, като закупят акции по номинал.Освен това на 8 април 1998 г. акционерите промениха името на кредитната институция от МОБ Свети Никола на НЕФТИНВЕСТБАНК, както и адресната й регистрация. С решението за увеличението на капитала старите акционери около Цветан Начев на практика бяха изтласкани от капитала на банката, а контрола върху него премина в ръцете на Юкос петролеум (България).Новите собственици извадиха кредитната институция от ликвидната криза и през следващите години постепенно увеличиха капитала й до 46 млрд. стари лева (46 млн. нови лева). Този ход бе предприет, за да може банката да участва в приватизацията на БИОХИМ. През 2000 г. НЕФТИНВЕСТБАНК бе избрана от Банковата консолидационна компания за предпочитан купувач на БИОХИМ. Веднага след като през април същата година това решение бе обявено, на бял свят излязоха исковете, заведени от прокуратурата, от Цветан Начев и от бившия член на надзорния съвет на МОБ Свети Никола Владимир Кънчев срещу решенията на общото събрание от 8 април 1998 година. Според Начев, ако те бъдат обезсилени, автоматично стават невалидни и решенията на следващите общи събрания, доминирани от акционерите, групирани около Юкос Петролеум България. Тези съдебни спорове станаха един от поводите БКК да отхвърли офертата на НЕФТИНВЕСТБАНК за БИОХИМ. Но истинската причина бе, че петролната групировка бе собственост на бизнесмена Денис Ершов, който точно по време на приватизационната процедура обтегна отношенията си с правителството на Иван Костов и бе изгонен от страната.Съдебните спорове на Начев и Владимир Кънчев (през 2001 г. той почина и делата се водеха от името на наследниците му) и петролните акционери на НЕФТИНВЕСТБАНК прераснаха в тригодишна сага и премина през всички съдебни инстанции. В крайна сметка преди месец - през октомври 2002 г., Върховният касационен съд излиза с решение, че отхвърля всички искове на Цветан Начев, но уважава тези на Владимир Кънчев, или по-точно - на неговите наследници. На 13 ноември 2002 г. Софийският градски съд пък постановява, че всички решения на общите събрания на банката от 8 април 1998 г. досега са невалидни. Начев веднага успява да си извади от съда удостоверение, че банката възстановява името си МОБ Свети Никола и оглавявания от него управителен съвет.Според адвоката на сегашния мениджмънт на НЕФТИНВЕСТБАНК Стоян Кръстев, подобни решения на Софийския градски съд са недопустими, тъй като по-висшата от него инстанция - Върховният касационен съд, е отхвърлил исканията на Начев. Освен това Кръстев изрази недоумение как може да бъде възстановен старият управителен съвет, след като становището на СГС се отнася до решенията на общите събрания от 8 април 1998 г. насам и не отменя по-ранни актове, свързани с МОБ Свети Никола, в това число и решението на БНБ, с което в банката се назначават квестори. Излиза, че сега в кредитната институция трябва да бъде възстановена квестурата, а не старият управителен съвет, твърди Кръстев. Той веднага обжалва решенията на Софийския градски съд и бе убеден, че ако се следва логиката на правото, те няма да издържат пред по-висшите съдебни инстанции. Исковете обаче не спират изпълнението на решението на СГС. Нещо повече според закона за банките, в такива случай БНБ трябва да вземе незабавно мерки за защита на интересите на вложителите, включително и да вкара квестори в НЕФТИНВЕСТБАНК. Шефовете на кредитната институция са били извикани при подуправителката на БНБ Емилия Миланова на 15 ноември сутринта, за да разяснят ситуацията. След това подуправителката е влязла при гуверньора на Централната банка Светослав Гаврийски, за да решат как да реагира БНБ в случая. Обсъждането между тях е завършило с решение в НЕФТИНВЕСТБАНК да бъдат назначени квестори и те са Александър Мечкарски и Цветан Цеков. В петък следобед те поеха задълженията си. Цеков до неотдавна бе изпълнителен директор на банка БИОХИМ. Мечкарски е пенсионер, но е работил в БНБ, в СИБАНК и в Евробанк.

Facebook logo
Бъдете с нас и във