Банкеръ Weekly

Финансов дневник

В МЕНИДЖМЪНТА НА БУЛБАНК НЯМА ПОЛИТИЧЕСКИ НАЗНАЧЕНИЯ

НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА БИОХИМ ЩЕ БЪДЕ ПРОЗРАЧНА И КОРЕКТНА

Левон Хампарцумян - председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на БУЛБАНК, пред в.БАНКЕРЪ

Г-н Хампарцумян, не може да не сте чули, че назначението ви в БУЛБАНК се коментира като политическо. Говореше се още, че чрез него УниКредито изпълнява ангажимента си към бившето правителство на Иван Костов, което продаде БУЛБАНК на италианците. Как бихте отговорили на подобни коментари?- Най-лесното е да кажа, че не желая да коментирам. Но вместо това ще ви дам тема за разсъждение. Ако Иван Костов е искал да назначи някого на това място по политически съображения, дали аз, който нито съм партиен член, нито съм бил някога свързан със СДС, щях да бъда човекът, изпратен да стане председател на управителния съвет на БУЛБАНК? Освен това помислете дали едни акционери, които са платили много пари, за да купят най-голямата банка в България, биха рискували в мениджмънта й да има такова политическо назначение. Знаете, че в една динамична политическа среда, каквато е тя в България, това не е най-добрата стратегия.

Да, но вие сте идеалната фигура, която би могла да защитава политически интереси в банката, без това да бие на очи, точно защото сте известен сред чуждестранните инвеститори и сте политически необвързан?- Ролята на една банка и на един банкер е да осъществява връзката между реалния бизнес и финансовия сектор. В тази дейност, дори ако има политически елемент, той неминуемо е с по-малък приоритет. Аз винаги съм бил привърженик на разделение между политическия цикъл, който си върви по свои правила, и икономическия цикъл, който върви по други правила.

Прилагахте ли тази философия, докато бяхте заместник-министър на икономиката и по-късно в АП?- Докато работих в Министерството на икономиката и в Агенцията за приватизация, прилагането на тази философия не ми струваше никакви допълнителни усилия. Просто имаше неща, които аз смятах, че са икономически целесъобразни и съм ги правил. Обсъждал съм и проекти, при които е имало действия, които вие можете да приемете за политически натиск или за лобиране. Но в момента, в който съм се убеждавал, че тези проекти губят икономически смисъл, за мен те вече не са представлявали интерес.

А имаше ли политически натиск върху вас?- Не. И причината за това може би е, че аз влязох в държавната администрация в края на мандата на правителството на Иван Костов. Освен това аз не влязох в администрацията с политическо назначение, по-скоро обратното. Моят мандат по принцип не включваше политическа зависимост.

Казахте, че УниКредито всъщност е платила много пари за най-голямата българска банка. Но нали не отричате, че италианците получиха БУЛБАНК с печалбата й за 2000 г. от 184 млн. лв., с провизии от 130 млн. лв., които през 2001 г. също бяха прехвърлени към печалбата?- Аз не искам да разисквам параметрите на сделката за БУЛБАНК и въобще събитията в нея до назначаването ми за председател на управителния й съвет. Но това, което мога да кажа, е, че тя бе осъществена след едни доста тежки преговори, в които участваха чуждестранни консултанти и международни одиторски фирми. Така че всичките икономически аргументи за и против определена цена са били претеглени и се стигнало до някакъв баланс между интересите на продавача и интересите на купувача.Мога да ви кажа, че всичките детайли, свързани с провизии, дивиденти, печалби и т.н., са били отчетени по време на оценката, която е правена на банката. Те са били известни както на купувача, така и продавача и на чуждестранните му консултанти. Знаете, че репутацията им е достатъчно висока, за да се предполага, че преговорите са излезли извън икономическата логика. Иначе, как да ви кажа, една сделка винаги е компромис между желанието на продавача и желанието на купувача. Хората, които наблюдават преговорите отвън, винаги могат да се усъмнят, че цената на сделката е прекалено ниска или прекалено висока. Но в края на краищата сделка има само когато двата интереса се срещнат.

И все пак, когато купувачът на една банка получава за една година 50% възвръщаемост на инвестицията си, това не е ли изключение в международната практика?- Оставам на вас както изследването на международната практика така и коментара.

Говорихме за позицията ви, преди да влезете в БУЛБАНК, каква е сега позицията ви в банката?- Аз съм главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет. Отговорностите ми са доста големи и това за мен е едно предизвикателство. Тук обаче веднага искам да кажа, че една модерна банкова институция и въобще една модерна корпорация се управлява от екип. Не е възможно един човек да обхване цялото разнообразие от компетенции и отговорности. Смисълът на трансформацията, която в момента се провежда в БУЛБАНК, е да се изгради силен екип, в който отговорностите и правата са разпределени по един модерен начин. В това отношение моята писалка е много по-слаба от писалката на председателя на държавната БУЛБАНК.

Има ли сфери от дейността на банката, в които вие не се намесвате?- Няма сфера, в която аз не се намесвам. Де факто моята позиция предполага, че нося цялата отговорност за всичко, което става в банката от гледна точка на стратегията на развитие. Същевременно във всяка една сфера аз разчитам на силния екип, който съществува и който се изгражда в банката.

От приватизацията на БУЛБАНК изтече една година. Какво са успели да направят новите й собственици през този период?- Мисля, че бе поставена основата на една трансформация, която прави банката много по-отворена към клиента. БУЛБАНК се опитва да навлезе в сфери от банковия сектор, в които тя не е присъствала. В момента банката има една безспорно висока репутация. Професионалното равнище на хората, които работят в нея, е много високо и в екипа й не са настъпили никакви драматични промени.

Но все пак БУЛБАНК бе напусната от един изпълнителен директор, от няколко началници на управления и клонове. Това не създава ли проблеми в управлението на банката? - Ако една структура работи добре, напускането на няколко души не би трябвало да предизвика проблеми. Същевременно е много важно да се каже, че всеки един човек, който работи в БУЛБАНК, е много важен на мястото, на което е. Но така или иначе, всеки има и свободата да реши за себе си какво точно иска да направи. Така че нито осъждам хората, които напускат банката, нито омаловажавам ролята на хората, които работят в нея. Просто нека да приемем, че в БУЛБАНК има една смяна на собствеността, има една промяна към подобряване на нейната дейност, на нейния бизнес. И може би някои хора не се чувстват достатъчно комфортно в тази ситуация и намират значително по-добри възможности за себе си в други банки.

Успяхте ли да предложите услуги, които са нови за българския пазар?- Не бих казал, че сме предложили нещо, което другите не са направили или не са си помислил да направят. Нашият стремеж е БУЛБАНК да предлага всички възможни услуги по най-добрия начин, с най-добрите условия и да създадем максимален комфорт на нашите клиенти.

Още преди приватизацията представителите на УниКредито заявиха, че целта им е БУЛБАНК да бъде мотор на българската икономика. Материализира ли се вече тази цел?- Това продължава да е един стремеж. Все пак една година е доста кратък срок за осъществяването на една стратегическа цел, но машината е задвижена. Пак казвам - банката исторически има много сериозно присъствие на българския финансов пазар. В предходния период нейната роля е била дефинирана по малко по-различен начин и тя е изпълнена блестящо, за което заслуга има предишното ръководство на банката. Но при трансформацията на цялата икономика, при глобализацията в света, при промените в световните икономически отношения от БУЛБАНК се очаква да предложи по-друг вид услуги и ние ще направим това. Предполагам, че няма да изненадам никого, ако кажа, че ние ще похарчим една значителна сума за нова информационна система.

Защо БУЛБАНК все още не е навлязла активно в потребителското кредитиране?- Причините са организационни. Този пазар обаче е една от нашите цели. Едно от основните препятствия да развием по-широко потребителското кредитиране, както и да отпуснем заеми за малки и средни фирми са разходите по оценка на риска на кредитополучателя. Ще ви само един пример: когато някой иска 10 000 лв. кредит, вие трябва да дадете 500-600 лв., за да оцените кредитоспособността му. А това е невероятно висок разход. На по-развитите финансови пазари тази оценка струва центове или няколко долара. В България няма организации, които да предоставят информация за кредитния рейтинг както на гражданите, така и на малките фирми. Такива организации тепърва трябва да се създадат у нас и ние като банка ще подкрепим всяка една инициатива в тази посока.

Какви са плановете за развитието на БУЛБАНК през следващата година?- Оптимистични. Банката ще продължи да се развива като най-голямата финансова институция в България и ще предлага услугите си във всички сфери, в които има пазарен бизнес. Не бих изключил възможността да погледнем сериозно на покупката на една банка.

За БИОХИМ ли намеквате?- Спирам с коментарите по въпроса до тук.

С какво БИОХИМ привлича мениджърите на БУЛБАНК?- Това нещо просто няма да го дискутираме сега. Мога само да кажа, че имаме сериозен интерес. Но вие сте в състояние да си обясните с какво, познавайки структурата и пазарните позиции на двете банки.

Вие сте човек с голям опит в приватизационните сделки. Смятате ли, че търгът за БИОХИМ няма да бъде опорочен от политически пристрастия?- Всяка приватизационна процедура може да бъде атакувана от неуспелите кандидати - кога с повече, кога с по-малък успех. Не се наемам да кажа какво ще стане, но надеждата ми е, че процедурата за БИОХИМ ще бъде прозрачна и коректна.

Разговора води Петър Илиев

Facebook logo
Бъдете с нас и във