Банкеръ Weekly

Финансов дневник

В ИНТЕРЕС НА СТРАНАТА Е БИОХИМ ДА СЕ СЛЕЕ С БЪЛГАРСКА БАНКА

Гаутам Вир, главен изпълнителен директор на ХЕБРОСБАНК, пред в. БАНКЕРЪПрофесионалният път на 46-годишния индиец Гаутам Вир преминава през много екзотични страни в Азия и Африка, преди да дойде у нас. През ноември 2000 г. той оглави управителния съвет на ХЕБРОСБАНК и отвори нова страница в живота си - този път на Балканите. Гаутам Вир започва кариерата си през 1978 г. в Бенк ъф Америка. През следващите осем години заема най-различни длъжности. Работата му го праща за две години във Филипините, но често пътува и в други държави от Далечния изток. През 1986-а се премества в Ситибанк, където работи най-вече в банкирането на дребно, а през 1991 г. става технически и оперативен директор на кредитната институция в Сингапур.От 1994 до 1997 г. Вир е директор Банкиране на дребно за Персийския залив в Стандард Чартърд Банк. А от 1997 до 2000 г. съдбата му е свързана с Търговска банка на Оман, където осъществява сливането на три банки в една и за две години увеличава кредитния й портфейл за граждани с 200 процента. Разнообразният опит в банкирането и сблъсъкът с различните култури помагат на индийския финансист да се адаптира към всякакви условия и да посреща спокойно предизвикателствата. Г-н Вир, реална ли е минималната цена за БИОХИМ от 95 млн. лв., която БКК поиска? - Въпросът е много труден. И отговор на него ще мога да ви дам, когато получим резултатите от предстоящия дю дилиджънс и от одиторския доклад на Делойт и Туш. Ще ги разгледаме и ще направим преценка. Впечатленията, които имаме сега, са, че през миналата година е настъпило значително подобрение в дейността на БИОХИМ. Ако това действително е така, възможно е поставената от БКК цена да е реална. Засега изводите за настъпилите подобрения в работата на БИОХИМ се базират на изказвания на някои членове на правителството и висши държавни чиновници. Смятам, че всички тези хора знаят какво говорят и може да им се има доверие. Не бих могъл обаче да давам каквито и да е изявления, без да знам фактите, с които разполагат те. Трябва да направим финансовоправна проверка на базата на одиторския доклад, което очакваме да стане в края на март. На пръв поглед цената изглежда висока. Но с течение на времето всичко в България започва да става все по-скъпо. Миналата година вие оценихте банката на 26 млн. евро (около 52 млн. лева). Възможно ли е БИОХИМ да е подобрила толкова чувствително показателите си?- Две неща се случиха. Първо, за миналата година БИОХИМ има значителна печалба, и, второ, доколкото разбирам, кредитният й портфейл е много подобрен. Тези неща повлияха на финансовото състояние на банката. Освен това са били уредени доста спорни елементи в счетоводството й и по всяка вероятност балансът й за 2001 г. ще бъде доста изчистен. Напоследък се правят сравнения между цените, по които бяха продадени неотдавна ОББ и БУЛБАНК, и тази, която правителството иска за БИОХИМ. Трябва да се знаят две неща - много е трудно да сравняваме тези две институции с БИОХИМ, защото още преди продажбата им те до голяма степен бяха преструктурирани. А за БИОХИМ това не може да се каже. В този смисъл трудно може да се прави сравнение в продажните цени.Стана ясно, че айРиджънт Груп ще увеличи капитала на ХЕБРОСБАНК с левовата равностойност на 2.5 млн. долара. Но това не е достатъчно, за да изпълните изискването на БКК и като кандидат купувач на БИОХИМ да имате нетни активи от минимум 100 млн. лева. Обмисляте ли допълнително увеличение на капитала?- Ние увеличихме капитала през миналата година, която беше сравнително добра за ХЕБРОСБАНК. Към края на декември нетните й активи са около 95 млн. лева. Убеден съм, че със сегашния капитал и с предстоящото му увеличение ще отговорим на изискването за 100 млн. лева. Ако финансовите данни, които БКК ще вземе предвид, са към края на декември и се наложи да кандидатстваме за БИОХИМ под формата на консорциум, вероятно ще участваме с някоя хърватска банка. Групата на айРиджънт притежава няколко банки в Хърватия, така че въпросът с консорциума не е от голямо значение. Ключовият проблем е цената и самото ни участие в приватизацията на БИОХИМ.С коя хърватска банка на айРиджънтГруп бихте създали консорциум?- Не сме решили още. Може да е всяка от четирите банки, които групата притежава. Те са в процес на обединение. Най-голямата от тях е Далматинска банка и вероятно тя ще погълне останалите, но името й може да бъде променено.На какво, според вас, се дължи засиленият интерес към БИОХИМ? И смятате ли, че е възможно повечето от другите кандидати да се откажат от наддаването, както стана при предишните търгове?- Не знам. Това, което ме изненада, бе липсата на интерес при последния търг. Преди съществуваха въпроси около БИОХИМ, свързани с някои неуредици около управлението й и около качеството на портфейла, а това будеше известен страх. Проверихме банката и направихме оценката си миналата година. Липсата на интерес може да се обясни и с несигурността от изхода на предстоящите тогава парламентарни избори. Хората не знаеха какво ще се случи в България. Според мен, правителството гледа на БИОХИМ като на последната търговска банка за продан. Очакванията са след това достъпът до българския банков пазар да стане много по-труден, а надеждите са, че инвеститорите, които са заинтересовани да стъпят на него, ще са готови да платят съответната цена за това. Правителството се надява, че при правилно позициониране може да извлече полза от новия интерес към България, предизвикан от успешната еврооблигационна емисия. Вие сте работил в много страни в Азия и Африка. Кои са най-съществените прилики и разлики в банкирането на тези пазари и у нас? - В отделните части на света банкирането се намира в различна фаза на развитие. Според мен, банкирането в България значително се подобрява. Вярвам, че предстои консолидация на банките. С приближаването на момента, в който България ще се присъедини към Европейския съюз, ще има по-големи изисквания към минималния капитал на финансовокредитните й институции. Нуждата от висококачествени услуги, при които бързината е от особено значение, ще става все по-голяма през следващите години. Трябва да сме наясно, че населението на България от 7.5 млн. души поставя лимити на обема пари, които могат да бъдат инвестирани. Страната е разположена добре географски, но има концентрация на населението и богатства в малки райони. Така че стратегията ни трябва да бъде адаптирана към тази конкретна ситуация. Банките тук трябва да обърнат много по-голямо внимание на този елемент от бизнеса, за да осигурят високо качество и ниска цена в малките градове, където доходите не са никак добри. Това ще бъде голямо предизвикателство.Как върви преструктурирането на ХЕБРОСБАНК? Какви резултати постигна банката, откакто поехте управлението й?- ХЕБРОСБАНК отбеляза голям прогрес при преструктурирането си през 2001 година. Започнахме въвеждането на единна информационна система на мястото на трите, които съществуват в момента. Разделихме дейността на банката на корпоративно и на дребно банкиране. Банките в България са склонни да наблягат на географския фактор - да има по един висш ръководен служител, който контролира дейността във всяка голяма област. Според нас, вниманието трябва да е насочено в две посоки - към гражданите и към фирмите в цялата страна. Така от 14 регионални клона ние направихме четири главни офиса. Започнахме разделянето между фронт-офиса и бек-офиса, тъй като уменията, които се изискват от хората на предната линия, се различават от тези на служителите, които нямат непосредствена връзка с клиентите. Първите са добри в привличането и обслужването на клиентите, докато другите - в контролирането на сметките и прилагането на банковите процедури.Убедени сме, че успяхме да променим културата на обслужването, и служителите ни се ръководят от пазарните условия. Те преценяват какво е от полза на клиента и какво е добро за акционера. Мисля, че именно в това би бил и най-големият ни принос за развитието на БИОХИМ, ако успеем да я купим. Вярваме, че сме способни да създадем единен екип и успешно да направим необходимата промяна в културата на работата. Освен това, според мен, в интерес на страната е БИОХИМ да бъде слята с друга българска институция, защото много банки ще се консолидират в бъдеще. Затова вместо да се привличат нови инвеститори, по-доброто решение е сливането на БИОХИМ с друга местна банка. Ако спечелим БИОХИМ, ще бъде постижение за нас, но, от друга страна, и самата банка, и страната като цяло ще спечелят, ако на кандидатите, които вече имат опит в България, бъде дадено някакво предимство при приватизационните процедури.Някои наши финансисти твърдят, че айРиджънт Груп има намерение да продаде ХЕБРОСБАНК в недалечно бъдеще. Така ли стоят нещата наистина?- Аз не знам да има подобни идеи. Обсъждаме участието на ХЕБРОСБАНК в приватизацията на БИОХИМ, а единственият начин да направим това е чрез непрекъснато увеличаване на капитала на банката. Предполагам, че сами може да си направите извод от този факт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във