Банкеръ Weekly

Финансов дневник

В ЕС СЕ ВЛИЗА С ПОЛИТИЧЕСКИ НЕЗАВИСИМА БАНКОВА СИСТЕМА

Даниел Бутон, председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на Сосиете Женерал, пред в. БАНКЕРЪГ-н Бутон, с какви предизвикателства трябва да се справят банките от страните, които сега се присъединиха към ЕС или им предстои да станат негови членове?- Веднага трябва да кажа, че стабилната банкова система е абсолютно необходима за една държава, която иска да стане член на ЕС. Много страни в Източна Европа в началото на деветдесетте години на миналия век претърпяха сериозни финансови кризи. Но днес в повечето от тях, след като банките бяха приватизирани, банковите системи вече са стабилни и са в състояние да осигурят финансирането, което е необходимо за развитието на съответните държави.Пред банковите системи на страните, които влизат в ЕС, съществуват три проблема. Първият е, че във въпросните държави трябва да съществува съдебна система, която да функционира по начин, позволяващ безпроблемното събиране на отпуснатите заеми. А не този процес да се превръща в заплаха за кредитирането.На второ място, необходимо да има банкова система, която е независима от политически вмешателства. И трето, да съществува законодателство, което да гарантира стабилността на банковия сектор.Веднага ще отбележа, че според мен България е осъществила нужния напредък по всички тези три параметъра, които споменах.Българските банкери разгорещено дискутират изискванията на новото капиталово споразумение Базел II, което ще влезе в сила от началото на 2007 година. Според вас пред какви трудности ще бъдат изправени банките при прилагането му?- Знаете, че банките работят в една много силно регулирана среда. И според нейните правила, независимо от това една банка дали ще раздаде на граждани десет хиляди заема по хиляда лева, или ще отпусне на една фирма кредит за 10 милиона лева покриването на рисковете, свързани с тях, в момента изисква наличието на един и същи банков капитал. Според изискванията в Базел II банките ще могат да разполагат с капитал, чийто размер максимално се доближава до сумата на поетите от тях рискове. С други думи, кредитните институции ще могат да използват капитала, който им е излишен, или да го попълнят, ако се окаже, че той е недостатъчен.При изготвянето на Базел II обаче съществуват още някои неразрешени проблеми, с които аз съм запознат, тъй като съм председател на комитета от 90 големи международни банки, които преговарят с комисията в Базел, подготвяща споразумението. Мога съвсем отговорно да кажа, че работата, която предстои да извършат банките за прилагането на новото споразумение, е огромна. За една група като Сосиете Женерал подготовката за посрещане на изискванията на Базел II ще струва няколко десетки милиони евро. Но да се върнем към проблемите, които трябва да се решат при подготовката на Базел II. Все още предстои да се уточни начинът, по-който ще се изчислява капиталовата адекватност за някои специфични дейности. Предстои да бъде решено как ще се уредят взаимоотношенията между отделните надзорни институции, които контролират банката майка - например Сосиете Женерал и дъщерната й структура в друга държава - като SG ЕКСПРЕСБАНК.Според Базел II банките ще трябва да заделят капитал, който да покрива така наречения оперативен риск, който отчита евентуални злоупотреби в банката, измами, грешки на персонала. Проблемът е там, че до момента не е уточнено, как ще се изчислява този риск.Изискванията на Базел II предвиждат заемите за граждани да получат по-ниски рискови оценки от сегашните. Това ли е причината, поради която повечето големи западноевропейски банки са се ориентирали към развитието на потребителското и жилищното кредитиране?- Не, това не е причината. Това е въпрос на управление на банковите активи и на постигане на максимално равновесие между доходност и стабилност. Потребителските кредити са с висока доходност и в същото време те са разпръснати между много на брой клиенти. Следователно и рискът, който поема банката от това един потребителски заем да не бъде върнат, е по-малък от този, който носи със себе си непогасяването на един голям фирмен кредит. Затова и рисковата премия за потребителските кредити би трябвало да е по-ниска от тази по корпоративните.Не смятате ли, че изискванията, заложени в Базел II, противоречат на желанието на МВФ да ограничи ръста на потребителското кредитиране в България?- Вижте, Базел II е система, която ще се прилага през следващите 15 години в глобален мащаб за всички банки по света. А мерките на МВФ засягат икономическата политика на една определена държава в зависимост от проблемите, които тя има. Става дума за налагане на конюнктурна политика, която за разлика от Базел II действа за много по-кратък период от време. Във Франция например потреблението на домакинствата не е много динамично и правителството проучва възможността за прилагането на фискални механизми за насърчаване на потребителското кредитиране. Но ако в дадена страна отпускането на заеми поставя под заплаха финансовата й стабилност, властите, които отговарят за паричната политика, са в правото си да предприемат мерки за обуздаването на ръста на тези кредити.Какво е оценката ви за работата на SG ЕКСПРЕСБАНК, която Сосиете Женерал закупи през 1999 година?- Доволни сме, че за този период постигнахме определени успехи в промяната на структурата на банката, която бе прекалено административна, а сега е все по-насочена към удовлетворяване на потребностите на клиентите. Все повече хора, работещи в SG ЕКСПРЕСБАНК, вече не са служители, а търговци, които предлагат на клиентите все повече услуги на професионално равнище. Резултатът е, че банката привлича все повече нови клиенти. Расте предлагането на кредити за граждани. Усъвършенствана е и системата за отпускане на заеми за фирмите. Клоновата мрежа се разширява.Сосиете Женерал има ли намерение да разширява пазарния си дял в България, като закупи други местни банки? - Направете ми добро предложение!Твърди се, че сте водили преговори с Риджънт Пасифик за покупката на ХЕБРОСБАНК.- Не коментирам.Говори се също така, че преговорите са се провалили, тъй като Риджънт Пасифик са поискали твърде висока цена - 100 млн. евро, за ХЕБРОСБАНК?- Повтарям, че нямам коментар. Но пък и вие трябваше да си опитате късмета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във