Банкеръ Weekly

Финансов дневник

В БЪЛГАРИЯ OTP ЩЕ Е В РОЛЯТА НА ПРЕСЛЕДВАЧА

ПЪРВАТА НИ ЦЕЛ Е ДА НАМАЛИМ БЮРОКРАЦИЯТА ПРИ ОБСЛУЖВАНЕТО НА КЛИЕНТИТЕ НА БАНКА ДСКШандор Чани, президент на унгарската банка OTPГ-н Чани, OTP (О Ти Пи) успя да преодолее всички предизвикателства по пътя към покупката на Банка ДСК и вече е неин собственик. Имате ли забележки по приватизационната процедура?- Процесът по приватизацията на Банка ДСК беше много открит и много коректен, макар че се проточи много по-дълго, отколкото трябваше. На 21 октомври ще направим общо събрание на акционерите на банката, на което ще обявим членовете на надзорния и на управителния й съвет и веднага след това ще представим нашата стратегия за българския пазар. През изминалите два-три месеца, откакто бяхме избрани за купувач на Банка ДСК (това стана на 20 май), успяхме да свършим много работа. Искам да благодаря на служителите на банката и лично на председателят на управителния й съвет Красимир Ангарски за съдействието. Вече придобихме детайлна и точна представа за кредитната институция, познаваме всичките й пазарни сегменти и продуктите, които се предлагат, и сме готови да действаме. Времето не чака, конкуренцията се усилва, но докато в Унгария се опитват да догонят нас, тук ние трябва да бъдем преследвачите. Моето впечатление е, че Банка ДСК е в отлично състояние, за да стане в най-скоро време лидер на този пазар. Мисля, че винаги ще се намерят скептици, които не споделят амбициозните ни цели. Имаше много въпросителни, които ние си поставяхме като купувач на банката, и някои от тях дори започнахме да разрешаваме. Първото съмнение беше за възможността ни да платим и вече го разсеяхме. Мисля, че и всички други съмнения ще отпаднат и ще спазим всичките си обещания. Едно от тях е да въведем малко по-модерно мислене сред персонала на банката, нови продукти и технологии на българския пазар. Ще се постараем това да стане максимално бързо. О Ти Пи е част от финансова група, предлагаща разнообразни банкови услуги. Ще пренесете ли някои от продуктите й в България, така, както направиха много от чуждестранните собственици на банките у нас?- Ние се гордеем, че в Унгария сме толкова богати колкото Банка ДСК в България. На пазара на услугите за клиенти сме водеща сила. Държим 80% от ИНТЕРНЕТ-банкирането в Унгария. Тези услуги са много добре развити в OTP и искаме да ги въведем и в България. В ползването на банкови услуги чрез мобилни телефони също сме много силни и държим 60% от този пазар.Виждам, че в България се работи с почти всички по-важни международни дебитни и кредитни карти. Но мисля, че можем да предложим и допълнителни услуги, свързани с картовото обслужване, които все още не присъстват на вашия пазар. Искам да отбележа, че злоупотребите с банкови карти в Унгария са 25% от средната степен на подобни измами в цяла Европа. Но в самата O Tи Пи злоупотребите с банкови карти са една четвърт от средното за страната. Това означава, че можем да дадем сигурно картово обслужване на клиентите, което те едва ли могат да получат в друга банка.Включват ли плановете ви за България създаването на лизингова компания и по-активно присъствие на капиталовия пазар?- Идеята ни е да не се занимаваме само с банково дело, а с всякакви финансови услуги. Искаме да въведем инвестиционни фондове, лизингови дружества, застрахователно дружество. Всички нови услуги ще се предлагат от фирми, които ще са собственост на Банка ДСК. Ще запазите ли броя на клоновете и на служителите на Банка ДСК?- Нямаме никакви планове за намаляваме на клоновата мрежа. Унгария като численост на населението е с двайсетина процента по-малка от България, но и там имаме повече от 400 клона. Можем да преместим някой клон на съседната улица, ако не се намира на най-доброто място. Наблюденията и опитът ни досега показват, че има голяма възможност да се намали бюрокрацията при обслужването на клиентите. Това ще направим колкото се може по-бързо. Ако действително успеем да опростим процесите на обслужване на клиентите, ще спестим времето на работещите в банката. Ще се освободи капацитет, но няма да уволняваме служителите, а ще ги използваме при активизиране на продажбите на новите услуги и продукти, които ще внедрим. Преди няколко години и в Унгария картината беше подобна - повече от 60% от времето на хората в клоновете беше отнето от вътрешно администриране, а само 40% от него се ползваше за обслужване на клиентите. Сега 90% от времето на персонала на OTP е за обслужване на клиентите и целта ни е да постигнем това и в Банка ДСК.В интервюто са използвани и въпроси на други медии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във