Банкеръ Weekly

Финансов дневник

В БЪЛГАРИЯ БАНКОВИЯТ ЛИЦЕНЗ НЕ Е ПРАЗНО ПОНЯТИЕ

Хартуиг Нол - изпълнителен директор за Централна и Източна Европа на банка Уест Ел Би, и Дейвид Теста - изпълнителен директор Капиталови пазари на Уест Ел Би, пред в. БАНКЕРЪГоспода, как ще обясните големия интерес на чуждестранните банки да участват в организирания от Уест Ел Би и Дойче Банк синдикиран заем от 75 млн. евро за Рафайзенбанк (България)?Дейвид Теста: - Два или три са основните фактори, които, според мен, предизвикаха този интерес. На първо място това са добрите финансови показатели на получателя на заема - Райфайзенбанк (България). Нашите проучвания показаха, че по размер на активите тя се нарежда на пето или шесто място на българския пазар и разполага с много способен мениджмънт. На второ място групата на австрийската Райфайзенбанк и нейните дъщерни структури, които се ползват с много добро име в международната финансова общност. Тя винаги с готовност откликва на всеки проект за организиране на заеми за институции от групата на Райфайзенбанк. Уест Ел Би участва в отпускането на няколко такива кредити. Последният бе за поделението на Райфайзенбанк в Москва.Ще отбележа, че от значение е и макроикономическата ситуация, в която работи Райфайзенбанк (България). Международната финансова общност отчита напредъка в икономическото развитие на страната ви, откакто тя се управлява от правителството на Симеон Сакскобурготски и, според мен, тепърва западните банки ще се ориентират към отпускането на заеми за български финансови институции и фирми.Хартуиг Нол: - Искам да добавя, че за успеха при организирането на този кредит голяма роля изигра и стабилната банкова система в България. Уест Ел Би поддържа много добри взаимоотношения с БНБ. И ни прави впечатление строгият контрол, който вашият банков надзор осъществява над кредитните институции. За разлика от други държави, в България банковият лиценз не е изпразнено от съдържание понятие. У вас този, който е получил такъв лиценз, отговаря на абсолютно всички изисквания за банкова дейност. Това дава сигурност на чуждестранните финансови институции, които работят с български банки. Те могат да разчитат, че няма да загубят парите си, тъй като вашият надзор стриктно контролира финансовото здраве на банките.Изтъкнахте добрата макроикономическа ситуация в България като един от факторите за успешното организиране на този заем. Не ви ли притеснява високият дефицит по текущата сметка на платежния баланс на България, който за 2003 г. е 8.7% от брутния вътрешен продукт?Хартуиг Нол: - Засега не виждам нищо притеснително. Логично е страната ви да има такъв дефицит, тъй като икономиката ви се нуждае от много инвестиции, а това означава внос на машини, съоръжения и технологии. Но тези инвестиции би трябвало да увеличат качеството на стоките, които произвеждате, и да ги направят конкурентоспособни на международните пазари. С други думи, може да се очаква, че след време сегашният внос на машини, съоръжения и технологии ще доведе до увеличаване на износа на стоки и дефицитът, за който говорите, ще намалее.Говорите, че в България трябва да се инвестира. Обяснете защо до момента Уест Ел Би не е инвестирала в страната ни, като създаде дъщерна банка у нас или свой клон, или поне представителство?Хартуиг Нол:- Ние се различаваме от някои други големи банки, които са инвестирали в България, като например Банк Аусктрия. Ние сме инвестиционна, а не търговска банка. Акционери на Уест Ел Би - това е съкратеното име на Вестдойче Ландесбанк, са едни от най-големите спестовни банки на Германия и ние управляваме техните средства, като ги инвестираме в по-големи операции на международните пазари. Продуктите, които предлагаме, са много сложни и са предназначени за големи компании. Ние не се занимаваме със създаването на банки в други държави. Да се върнем на кредита за Райфайзенбанк (България). Смятате ли, че организирането му щеше да е така успешно, ако лихвите на международните банкови пазари не бяха толкова ниски - от две години Лондонският междубанков лихвен процент се движи около 2 процента?Дейвид Теста:- В този случай междубанковата лихва не е от значение. При вземането на решения за участие в такива синдикирани заеми банките не се влияят от основната лихва, а от разликата в надбавката над тази лихва. В случая със заема за Райфайзенбанк (България) тази надбавка е 1.25% и според мен тя е много изгодна.Не ви ли притеснява фактът, че отпуснатите от Райфайзенбанк (България) заеми формират 80% от активите й?Дейвид Теста:- Работата на една банка е да отпуска заеми. Важното е те да не са съсредоточени в един сектор на икономиката и делът на необслужваните кредити да не е висок. Райфайзенбанк (България) отговаря на тези две изисквания. Разбира се, важно значение за успешното организиране на заема имаше и фактът, че австрийската Райфайзен Централ Банк писмено декларира пред кредиторите подкрепата си за Райфайзенбанк (България). Писмото, което получихме от австрийската банкова институция, не е банкова гаранция, то обаче ни дава увереност, че тя ще контролира работата на ръководството на Райфайзенбанк (България).Мисията на МВФ препоръча на БНБ да предприеме мерки за ограничаване на ръста в кредитирането. И тези мерки вече са факт. Смятате ли, че Райфайзенбанк (България) ще има трудности при пласирането на 75 млн. евро, които получи от синдикирания кредит?Хартуиг Нол:- Не мисля, че ще има такива затруднения. Ще ви кажа, че подобни мерки за ограничаване на кредитирането преди време бяха предприети и в Словения. Те обаче нямаха голям ефект, тъй като фирмите там си договориха получаването на заеми от чужбина. Бизнесът винаги намира начин да се справи с административните пречки. Пък и според мен вашите предприятия имат остра нужда от кредити, за да се развиват. Това се отнася най-вече за малките и средните фирми и според мен точно към тях Райфайзенбанк (България) ще насочи средствата, които получи от синдикирания заем.Работите ли и по други проекти за осигуряване на финансиране за български банки и фирми?Дейвид Теста:- Предложихме на някои български банки да организираме и за тях синдикирани заеми. И те проявиха интерес...Кои са тези банки?Хартуиг Нол:- Това е тайна. Можем да обявим имена само, когато успешно организираме заема за дадена кредитна институция.Всяка банка има определен лимит за отпускане на кредити както за фирми от определен географски регион, така и за дружества в отделна държава. Какъв е лимитът, който Уест Ел Би е определил за България?Хартуиг Нол:- Това не е публична информация. Ще ви кажа само, че в момента ръководството на Уест Ел Би обсъжда възможностите за увеличаване на този кредитен лимит за България. Така че ще имаме достатъчно поле за работа по организирането на други синдикирани заеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във