Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Уволнение чрез повишение

"Бях номинирана за представител на България  в ЕБВР и за мен това е добра възможност за кариерно развитие", коментира шефката на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова пред журналисти на 19 февруари тази година. Някои представители на поднадзорни институции обаче коментираха този акт като уволнение чрез повишение и  мотивираха мнението си с това, че Караиванова  според тях не се е справила с ключови проблеми на небанковия финансов сектор,  само го е натоварила със солени  надзорни такси.

Неособено добронамерените коментатори напомниха още, че председателката на КФН ще се раздели със солидното си възнаграждение  - 13 146 лв. на месец, а вероятно и с още толкова от месечен бонус. Вероятно принос за наличието на тези числа има и скокът на надзорните такси. Но вероятно  новата й заплата няма да е  по-ниска от това ниво.

От 1 март, както бе съобщено още преди доста време,  председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина Караиванова се присъединява към екипа на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Тя е номинирана от Министерския  ни съвет за представител на България в Съвета на директорите на ЕБВР. По тази причина Караиванова депозира пред Народното събрание оставката си като председател на Комисията за финансов надзор (КФН), която влиза в сила от началото на месец март 2019 година.

Караиванова отчете позитивите в работата си начело на надзора. През този период, посочи тя,  бе извършена за първи път от създаването на КФН реформа по отношение на подобряването  на надзора на небанковия финансов сектор, която  установи процедури, отчитащи риска, бе променен и   начинът на финансирането на дейността на КФН; а също определянето на отговорностите на председател, заместник-председатели и член на комисията, добави  тя. По този начин се гарантира европейският облик на небанковия финансов регулатор и го превръща в модерна  и прозрачна институция, отбеляза досегашната ръководителка на надзора.  Тази реформа беше осъществена след споразумение с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) като резултат на преглед и препоръки от Международния валутен фонд и Световната банка и е наблюдавана от Европейската комисия. Промяната в начина на функциониране на КФН е условие за допускането на България в механизма ERM II. Бе одобрен Закона за КФН, чиито основни промени са свързани с европейските правни норми, засягащи  нефинансовия пазар и регулациите му. С промените в  Закона се прие философията за колективен ръководен орган като метод за ефективно  и прозрачно управление на регулатора.
"Една от точките в моята концепция бе да създам условия за изграждане и развиване на професионален и експертен екип на КФН. Мисля, че за времето, през  което председателствах комисията, успях да поставя силно начало в тази посока. По-добрата финансова мотивация както на ръководния, така и на експертния състав на КФН беше категорична препоръка на МВФ и на Световната банка  и  беше част от плана за действие, наблюдаван от Европейската комисия", добави  тя.
Както обещах в своята управленска концепция, беше променен стилът на работа на КФН и беше приложена политика на абсолютна равнопоставеност по отношение на поднадзорните лица. Това, което изисквахме от бизнеса, беше едно-единствено нещо - спазване на законите и изпълняване на финансовите изисквания. Така бизнесът, който уважава законите и се държи по европейски, се чувстваше стимулиран“, заяви Караиванова. Все пак обективността изисква да отбележим, че не целият застрахователен бранш споделя позитивните оценки в такава широта.

По отношение на системата бонус-малус Караиванова е категорична, че  тя трябва да бъде въведена в България. В момента се работи по най-сериозните бележки по концепцията и новият вариант ще бъде предложен за обсъждане преди свързване на информационните  системи  на  МВР и на застрахователите.

"Това, което осъществих като преобразуване на КФН, беше оценено изключително позитивно както от двата регулатора на европейско ниво - ESMA и EIOPA, които отговарят за застраховане, пенсионно осигуряване и капиталов пазар,  така и от Европейската комисия“, каза още  Караиванова. След депозирането на оставката й Комисията за финансов надзор ще остане в състав от трима  членове, които  ще имат право да вземат решения. По закон съставът  на надзорния орган е  петчленен.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във