Банкеръ Weekly

Финансов дневник

УНИКРЕДИТО СЕ ОГЛЕЖДА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЛИЗИНГОВИ ДРУЖЕСТВА

Роберто Никастро, заместник главен изпълнителен директор на УниКредито Италиано и ръководител на отдела за чуждестранните банки, пред в. БАНКЕРЪИталианската банкова група УниКредито проведе обща среща на висшия мениджмънт на всичките си банки в региона Нова Европа (Централна и Източна Европа) на 21 май в румънската столица Букурещ. Освен БУЛБАНК италианците са собственици на полската банка Пекао, която контролира 17% от местния пазар, Загребачка Банка - с пазарен дял от 32% в Хърватска и 24% в Босна и Херцеговина, на словашката УниБанка и на Демирбанк (Румъния), чието име скоро ще бъде променено. През 2001 г. УниКредито зае челна позиция по рентабилност и общи активи от 29.6 млрд. евро в банковия сектор на Централна и Източна Европа. Общият размер на нетната печалба на банките на УниКредито в този регион е 456 млн. евро, а възвръщаемостта на активите е 21 процента. Активите на цялата финансова група надвишават 200 млрд. евро, а печалбата е над 1.4 млрд. евро, което е с 4.2% повече от 2000 година. Г-н Никастро, как завършиха последните сделки на УниКредито по придобиването на Загребачка банка и Демирбанк (Румъния) и имате ли интерес към покупката на други банки в региона?- Много сме доволни от тези две сделки. Наложи се обаче заради Загребачка банка да продадем Сплитска банка. Много съжаляваме за това, защото УниКредито е дългосрочен инвеститор и не е приятно да приемеш нов член в семейството, а после да се наложи да го изоставиш. Но пазарният дял на Загребачка банка е достатъчно голям, така че нямаме интерес към други придобивки в Хърватска, а и не бихме получили разрешение от властите. Засега наблюдаваме ситуацията и потенциала на банковия сектор в другите страни от бивша Югославия. УниКредито участва в търг за банка Нова кредитна Марибор в Словения, за която кандидатства и Хипоферайнсбанк. Проявяваме интерес и към чешката Живностенска Банка.Как се отрази световната икономическа рецесия на резултатите на УниКредито и как реагирахте на влошената конюнктура?- Според последните данни, групата УниКредито стана първа в Централна и Източна Европа по общи активи. Нека кажем така: ние сме сред първите три в този регион заедно с Хипоферайнсбанк и Кей Би Си. Разчитаме и на добрите отношения с местните правителства. Истината е, че когато си акционер в най-голямата банка в страната, както е в случая с БУЛБАНК, съдбата ти е свързана със съдбата на държавата.Естествено всеки банкер предпочита да има икономически растеж вместо рецесия. Рецесията ни принуди да направим някои промени по стратегията ни в банка Пекао например. А що се отнася до България или Хърватска - в тях има забавяне на растежа, но не и рецесия, тъй като техният БВП все още нараства с 3.5-4 процента. Откровено казано, имаме полза от присъствието си в Централна и Източна Европа. Икономическият ни ръст в Италия е едва 1%, така че условията тук са много по-добри. Как оценяване БУЛБАНК в сравнение с другите банки от групата на УниКредито в региона?- БУЛБАНК има много добри позиции. Тя е една от трите банки - лидери на местните пазари. Другите две са банка Пекао в Полша и Загребачка Банка. Гледаме на БУЛБАК като на бижу и искаме да я запазим и развием като такава.Анализаторите на ЕБВР и на други международни институции се опасяват, че не се отпускат достатъчно банкови кредити, особено за дребния бизнес. Какъв е делът на заемите към общите активи и каква част се пада на малките и средните предприятия?- Дребният бизнес в Централна и Източна Европа вероятно ще се превърне в двигател на растежа, както стана в Италия. Затова обръщаме особено внимание на малките и средните предприятия в нашата стратегия. Мисля, че кредитирането на дребно има 50-процентен дял спрямо всички кредити, а заемите за тези фирми и за гражданите са равностойни по размер.УниКредито има три приоритета в тази област. На първо място, обслужването и процедурите за кредитиране. На второ място е разработването на нови продукти. Лизинговата услуга трябва да стане съществен инструмент за развитието на малките и средните фирми. Чрез нея ще се премахне една съществена пречка, пред която са изправени много предприемачи, които искат да започнат бизнес. Те ще имат достъп до капитал, който иначе не могат да обезпечат срещу кредит. Третото е, че трябва да настъпи цялостно усъвършенстване на кредитната система. Важно е и развитието на съдебната система, както и на законодателството. В някои страни например няма подходящи кредитни регистри, законите за несъстоятелността не са достатъчно добри. Не навсякъде съдебната система е подготвена да определя кой, кога и как трябва да придобие обезпечение. Плановете на УниКредито в стратегията за Нова Европа включват ли други сделки?- Подготвяме сделка с турската група Коч за партньорство с равни дялове. Инвестицията е много важна, защото става дума за 250 млн. евро, което е и значителен финансов ангажимент към Турция. Индустриалната група Коч произвежда близо 5% от вътрешната продукция на Турция и е лидер в редица области като веригите от универсални магазини, дистрибуцията на дребно, автомобилостроенето, бялата техника. Той присъства и в България - в областта на търговията.Освен това планираме да засилим лизинговата дейност и е възможно да сключим сделки с местни компании за тази цел. Интересуват ни и възможностите за други малки или средно големи покупки в различните страни. Не възнамеряваме да правим големи сделки през следващите девет-дванадесет месеца, защото сега трябва да отдадем приоритет на интегрирането в групата на това, което имаме.От придобиването на кои компании се интересувате във връзка с развитието на лизинговата дейност на УниКредито?- Искаме да увеличим операциите си в Полша. В Румъния притежаваме 35% от Ромлийз, но може би ще се опитаме да откупим допълнителен дял от останалите акционери. Планираме да въведем лизингови операции и фирми във всички страни на Централна и Източна Европа, където УниКредито присъства.Според вас кое е най-значимото препятствие за развитието в България и в региона въобще, което институциите трябва да вземат под внимание?- Мисля, че разширяването на Европейския съюз е препятствие и донякъде риск, защото ако не се осъществи, България ще изостане от другите страни в региона и няма да е привлекателна за инвеститорите. Много е важно е дали от Брюксел ще одобрят присъединяването на България, Румъния и Хърватска към ЕС като страни от втората вълна. Ние сме много учудени защо от Брюксел не идват по-положителни послания към тези три страни. Знаем, че е минимална вероятността те да бъдат включени в Европейския съюз преди 2007 г., а НАТО сигурно представлява важна цел в краткосрочен план. Мисля, че след влизането на България в НАТО възможностите за растеж в страната би трябвало да се увеличат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във