Банкеръ Daily

Финансов дневник

ТВ7 предложи да върне дълговете си, синдиците отказват

ТВ7 е готова да върне на Корпоративна търговска банка (КТБ) цялата сума, която дължи по кредита за закупуване на техника. Предложението е направено към синдиците, но е било отхвърлено. Това става ясно от писмо на изпълнителния директор на ТВ7 и News7 Кирил Благоев до синците на Корпоративна търговска банка, публикувана на сайта на медията. 

Телевизията е предложила да изплати 300 хил. лв. до 15 май, а след това до края на месеца да се даде на новия инвеститор, който ще придобие медията, да преведе останалите около 4 млн. лева задължения. 

В крайна сметка обаче синдиците са отхвърлили предложението и са заявили, че в четвъртък (7 май) частният съдебен изпълнител ще отнеме заложеното по кредита имущество. 

"Малко търговски дружества в страната и нито една телевизия могат да съберат сумата от близо 5 млн. лв. за ден и половина. Всички решения за плащане, които предложихме бяха отхвърлени и срещнахме само желание да продължите действията по изпълнителното дело и да отнемете на телевизията техниката, която осигурява функционирането й, заедно със съдържащите се в нея интелектуални продукти, собственост на "ТВ Седем” ЕАД, които подчертавам не са предмет на особения залог", се казва в позицията на медията, подписана от нейния директор.


"Все още не разбирам как интересите на банката ще бъдат защитени ако телевизионната техника бъде преместена от 9-тия на 5-тия етаж в една и съща сграда и на длъжника бъде отнето правото да работи. Крайният резултат от срещата обаче ме убеди, че за банката е по-важно телевизията да не работи отколкото да съберете вземанията си от нея", добавя изпълнителният директор на ТВ7 и News7 Кирил Благоев.


Ето го и пълният текст на писмото на изпълнителния директор на медията Кирил Благоев до синците на Корпоративна търговска банка.

 

Г-да Синдици,

На проведената днес среща между Вас, правния екип на „КТБ” АД(н), адвокатите на „ТВ Седем” ЕАД, представителя на бъдещия инвеститор в телевизията и мен не беше постигнато желаното от нас споразумение относно начините и сроковете на погасяване на пълния размер на задължението на телевизията към банката по Договор за банков кредит от 15.02.2013 г. Очаквахме да срещнем гъвкав подход, представихме пълномощника на инвеститора, който до седмица ще придобие 100 % от акциите на „ТВ Седем” ЕАД, и продължаваме да сме убедени, че интересите на банката-кредитор и телевизията-длъжник имат пресечна точка.

Затова предложихме няколко варианта на погасяване като плащане на 300 000 лв. до седмица и пълно погасяване на кредита за срок от 10-12м., при които „КТБ” АД(н) да събере в пълен размер вземането си от представляваното от мен дружество. Предложих дори да погасим в пълен размер главницата, възнаградителната и наказателна лихви и разноските по договора за кредит, но до 31 май 2015 г., а не в желания от Вас срок до 7 май 2015 г. Малко търговски дружества в страната и нито една телевизия могат да съберат сумата от близо 5 000 000 лв. за ден и половина. Всички решения за плащане, които предложихме бяха отхвърлени и срещнахме само желание да продължите действията по изпълнителното дело и да отнемете на телевизията техниката, която осигурява функционирането й, заедно със съдържащите се в нея интелектуални продукти, собственост на „ТВ Седем” ЕАД, които подчертавам не са предмет на особения залог. Все още не разбирам как интересите на банката ще бъдат защитени ако телевизионната техника бъде преместена от 9-тия на 5-тия етаж в една и съща сграда и на длъжника бъде отнето правото да работи. Крайния резултат от срещата обаче ме убеди, че за банката е по-важно телевизията да не работи отколкото да съберете вземанията си от нея. Този подход има за цел да „убие” длъжника и е крайно неприемлив за нас.

Телевизията не е обикновен длъжник. Тя е обществена медия, работещите, която имат мисия и ще продължат да я изпълняват. Предлагаме „КТБ” АД(н) да упражни правата си по чл.432, т.2 ГПК и да спре производството по изп.дело № 20158410404211 от 2015 г., водено при ЧСИ Н. Митев, за срок от 30 дни. Този срок е необходим на новия инвеститор да придобие акциите на дружеството, да организира и извърши погасяването на дълга в пълен размер.

Поемам ангажимента до 15 май 2015 г. „ТВ Седем” ЕАД да заплати сумата от 300 000 лв., а до 31 май 2015 г. да погаси и пълния размер на задължението си. Предлагам през този период аудиовизуалната техника, предмет на Договор за особен залог от 17.02.2014 г., да остане на съхранение и отговорно пазене в „ТВ Седем” ЕАД, а дружеството да продължи да я използва както и досега, за да изпълнява обществената си мисия.       

Facebook logo
Бъдете с нас и във