Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Търговска банка Д" подкрепи бизнеса на "Юрий Гагарин" с два кредита

Водещият производител на многоцветни печатни опаковки и етикети от картон и хартия за цигарената, хранителната, козметичната и друти индустрии и филтри за цигари "Юрий Гагарин" АД е сключил два договора с "Търговска банка Д" АД, съобщиха от пловдивската фирма. Първият е за инвестиционен кредит в размер на до 3.5 млн. евро за финансиране закупуването на технологична линия за производство на комбинирани филтри за цигари. Другият договор е за заем под формата на кредитна линия в размер на до 6.5 млн. евро за финансиране/рефинансиране на оборотни средства, по издадени фактури от контрагенти.

"Юрий Гагарин" АД прилага политика на отсрочени плащания за преобладаващия обем на вземания от клиенти и извършва авансови плащания в големи размери за доставка на основни материали чрез квоти и такива, които се произвеждат изключително по заявка на дружеството.

През миналата година основният обем на продажбите е от двете основни дейности на пловдивското дружество: производство на филтри за цигари и цигарени филтри и производство на многоцветни опаковки от картон и хартия.

Приходите от продажби на продукция към края на миналата година са намалели с над 20 млн. лв. спрямо същия период на 2017-а. През първите три месеца е имало необичайно високи продажби и това в значителна степен го прави несъпоставимо, отбелязват в отчета си мениджърите на "Юрий Гагарин" АД. Намалението през второто, третото и четвъртото тримесечие е при продажбите на продукция на вътрешния пазар като привличането на нови клиенти извън страната частично го компенсира.

Финансовият резултат на "Юрий Гагарин" към края на декември е печалба от 3.33 млн. лева, която обаче е силно намаляла спрямо онези 5.744 млн. лева за 2017-а.

Пловдивската фирма е обезпечила кредити и лизинги с договорна ипотека и особен залог върху собствени недвижими имоти, машини и съоръжения с обща балансова стойност към кра яна миналата година за 24.37 млн. лева.

Най-големите акционери в дружеството са "Баранко" ООД - Пловдив и "Ди Ар си Инвест" ЕООД - София съответно с по 49 и 18% от акциите с право на глас. Други фирми държат 28.28%, а в индивидуални инвеститори са останалите 4.72% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във