Банкеръ Daily

Финансов дневник

Тръгва продажбата на банка "Виктория"

Фондът за гарантиране на влоговете в банките даде разрешение на синдика на обявената в несъстоятелност КТБ да започне процедура по продажба на 100% от капитала на търговска банка "Виктория" ЕАД заедно с всички вземания на КТБ, съобщиха от фонда.

Консултант по продажбата е "АФА", която още през декември подготви и изпрати до потенциален кръг инвеститори маркетингов документ. Целта беше да идентифицират инвеститорския интерес към продажбата на банката.

През февруари тази година настъпиха съществени положителни промени в капиталовите показатели на "Виктория". Те имат директен ефект върху информацията, посочена от консултанта по продажбата в изготвения от него и разпространен през декември маркетингов документ. 

От фонда за гарантиране на влоговете уточняват, че с оглед на необходимостта от актуализиране на маркетинговия документ и неговото адресиране до по-широк кръг потенциални инвеститори във вид, отразяващ актуалното състояние на банката, както и за гарантиране на прозрачност на процедурата по продажбата синдикът на КТБ информира, че документите ще са достъпни на интернет страниците на КТБ, фонда и банка "Витория" на 16 март.

Както в. "БАНКЕРЪ" написа в началото на февруари двама инвеститори са проявили интерес към покупката на ТБ "Виктория", която е собственост на обявената в несъстоятелност КТБ. Това са Инвестбанк и застрахователната компания "Лев Инс". Те единствени са подали оферти до края на януари 2016-а, когато изтече срокът за събиране на предложения от потенциални инвеститори. Дали офертите им ще бъдат разгледани обаче трябва да реши БНБ. На нея се пада последната дума, когато се преценява дали един инвеститор може да придобие кредитна институция у нас, или не.

За момента Инвестбанк и "Лев Инс" са обявили само, че имат намерение да купят ТБ "Виктория" и са поискали да бъдат допуснати да направят "дю дилиджънс" - пълна финансова и правна проверка в нея. На базата на този "дю дилиджънс" ще бъдат изготвени и конкретните финансови предложения на двамата кандидати.

При оценката на офертите ще се вземе предвид финансовото състояние на кандидат-инвеститорите и възможностите им да осигурят дългосрочна финансова подкрепа, както и развитието на ТБ "Виктория". Едва след това ще се разглежда финансовото предложение за покупка, което би трябвало да включва цената, която се предлага за акциите на КТБ в ТБ "Виктория", а също и условията, при които закупената банка ще върне депозита на КТБ. Той е около 150 млн. лева. Всъщност именно погасяването на този дълг е по-важната част от сделката, защото става дума за сериозни пари.

Ако предложението на потенциалните инвеститори бъде преценено от синдиците като приемливо и надзираващия ги Фонд за гарантиране на влоговете, цената за покупката на акциите едва ли ще е проблем. Тя най-вероятно ще е минимална, защото ТБ "Виктория" почти няма бизнес. Нейните активи са около 167 млн. лв., а вземанията й по отпуснати кредити са 113 млн. лева. Всъщност именно липсата на сериозен бизнес в ТБ "Виктория" обяснява защо засега няма и външни купувачи за нея. В случая експертите отдавна смятат, че интерес към нея биха проявили само инвеститори от България или от държави извън ЕС, които биха искали да се сдобият с банков лиценз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във