Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРОЙКАТА ОТ БИОХИМ ЩЕ КАРА ВАКАНЦИЯ БЕЗ ПРИСЪДА

Делото за скритата приватизация на БИОХИМ, предприета преди десет години, бе отложено за 27 октомври 2003 година. Подсъдими по него са Борис Митев, експредседател на съвета на директорите на банката, тогавашният му заместник в директорския борд Живко Вълчев и Илиян Шаматанов - по онова време икономист в дирекция Кредитни отношения с чужбина. От 1998 г. това дело се гледа в Софийския районен съд, а председател на съдебния състав е Бисер Траянов. Той прие, че не са налице предпоставки за разглеждане на делото на поредното заседание (на 16 юни 2003 г.) и постанови ново отлагане на процеса. Основният мотив на съдия Траянов е, че все още не са влезли в сила приетите на 11 юни 2003-а от парламента изменения в Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК). А те уточняват, че делата, заведени по обвинения в престъпления по служба (чл.282 от Назакателния кодекс), трябва да приключат в съда, който е започнал разглеждането им, а не да бъдат прекратени и прехвърлени на по-горна инстанция. Очакваше се тези поправки в НПК да бъдат обнародвани в Държавен вестник още на 13 юни. Но това не се случи поради отсъствието на президента Георги Първанов от страната, а неговият подпис е необходима предпоставка за публикуване на закона. Затова съдията по делото БИОХИМ - Бисер Траянов, нямаше кой знае какъв избор. Единият вариант бе да изпълни актуалните разпоредби на Наказателнопроцесуалния кодекс, т.е. да изпрати делото в Софийския градски съд. Второто възможно решение бе да отложи процеса и да изчака влизането в сила на промените в Наказателнопроцесуалния кодекс. Тъй като делото се гледа вече пета година и до момента са проведени 17 заседания по него, съдията прецени, че по-правилното решение е отлагането му. В полза на неговото решение натежа още един аргумент - прокуратурата поиска нова съдебно-счетоводна експертиза, която да даде заключение била ли е ощетена БИОХИМ от проваления през 1993 г. опит за скритата й приватизация. И съдия Траянов уважи искането на държавното обвинение. Според прокуратурата обвинените в опит за скрита приватизация на БИОХИМ Борис Митев, Живко Вълчев и Илиан Шаматанов са нарушили служебните си задължения и са превишили правата си с цел да облагодетелстват главното действащо лице в тази афера Дилян Дорон. Прокурорите твърдят, че Митев и Шаматанов са ощетили банката с 384.761 млн. стари лв., а Вълчев - със 711.871 млн. неденоминирани лева. В основата на проблема е решение на съвета на директорите на БИОХИМ от 23 март 1993 г. за увеличаване на основния капитал на банката от 80 млн. на 600 млн. стари лева. Попълването му е трябвало да стане чрез емитиране на нови акции, които да бъдат предложени на тогавашните над 100 акционери на банката. В съответствие с Търговския закон всеки от тях е можел да закупи акции от увеличението на капитала, пропорционално на дотогавашното си дялово участие в банката. Със заповед N66 от 3 юни 1993 г., издадена от Митев и Шаматанов, са отпечатани временни удостоверения за акции за попълването на капитала до 600 млн. стари лева. По-голямата част от тях обаче са придобити от Дилян Дорон, който чрез 11 подставени физически и юридически лица купува акции на стойност 384.76 млн. стари лева. Според обвинителния акт на прокуратурата по делото БИОХИМ, не е имало необходимост капиталът на банката да се увеличава до 600 млн. стари лв. и това решение е взето, за да може Дилян Дорон да придобие над 50% от капитала й. С него обаче обвинението смята, че са нарушени изискванията на закона, тъй като от страна на БНБ е дадено съгласие основният капитал на БИОХИМ да се увеличи само до 160 млн. лева. Въпреки това, ако и третата съдебно-счетоводна експертиза не докаже, че тримата са ощетили БИОХИМ, това ще усложни задачата на прокуратурата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във