Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРИО ПЕРНИЧАНКА ЗАВЛЕЧЕ БАНКА ДСК С НАД 1 МИЛИОН ЛЕВА

Веднага след края на съдебната лятна ваканция (15 септември), в Пернишкия районен съд ще започне наказателен процес за злоупотреба със служебно положение при отпускането на потребителски кредити. На подсъдимата скамейка ще се изправи трио бивши банкови служителки, чиято едромащабна дейност преди две години накара сърцата на мнозина клиенти да се свият от притеснение. Става дума за ексдиректора на пернишкия клон на Банка ДСК - 34-годишната Детелина Крумова и тогавашните й подчинени - началника на отдел Кредитиране (44-годишната Татяна Богомилова) и кредитния инспектор (56-годишната Катя Мирчева). Те ще отговарят пред Темида за престъпления по служба, в резултат на които са нанесли щети на банката в размер на 1.24 млн. лева. Разплитането на аферата започва през януари 2001 г., когато служители от дирекция Вътрешен контрол на Банка ДСК влизат в клон Перник и във филиалите му в Брезник, Трън, Батановци, Земен и в пернишкия квартал Изток за да извършат проверка на кредитната дейност. Тя е предизвикана от доста рязкото увеличаване на необслужваните потребителски и жилищностроителни заеми, раздавани от клона и от подведомствените му регионални структури.Проверяващите установяват груби нарушения на правилата за кредитиране на банката, свързани с проучването, разрешаването и управлението на потребителските заеми. Прегледани били почти всички кредитни досиета, удостоверенията за доходите на кредитоискателите и финансовото състояние на фирмите. Установено е, че трите служителки са отпускали потребителски заеми без да разполагат с необходимите документи, доказващи че доходите на кредитополучателите ще им позволят безпроблемно да ги обслужват.Детелина Крумова, Татяна Богомилова и Катя Мирчева са пропуснали да сверят данните от документите за самоличност на мнимите кредитополучатели с данните, вписани в договорите за кредит.По време на проверката е установено и друго - масовата практика в клон Перник на Банка ДСК е била поръчителите да не подписват договорите за кредити в присъствието на кредитен инспектор, а тогава, когато е било удобно на кредитополучателите и на началниците на клона. Ето защо, за никого от работещите там не е било изненада, че проверяващите са открили множество договори с подправени подписи на поръчители. За сметка на това обаче удивлението на служителите на отдела за вътрешен контрол на Банка ДСК е било наистина голямо, когато открили няколко договора, в които кредитополучателите са станали поръчители на... самите себе си. От анализа на събраната информация на проверяващите от Вътрешен контрол станало ясно, че незавидното състояние на Банка ДСК - клон Перник, се дължи на неправомерни действия от страна на три длъжностни лица - главния директор на клона, началника на отдел Кредитиране и на един кредитен инспектор.В края на февруари 2001 г. вътрешната проверка на банката приключила и материалите се озовали в Районна прокуратура - Перник. Следственото дело е образувано веднага, а като обвиняеми по него са привлечени Детелина Крумова (директор на пернишкия клон на Банка ДСК), Татяна Богомилова (началник на отдел Кредитиране) и Катя Мирчева (кредитен инспектор).Крумова оглавява пернишкия клон от 1 януари 1998 г. до 15 януари 2001 година. Според обвинителния акт на пернишката прокуратура през този период директорката на клона еблагословила раздаването на 301 заема(в нарушение на законите и вътрешните правила на Банка ДСК). В хода на разследването станало ясно, че една от най-любимите хватки на директорката Крумова и нейната колежка Богомилова била да подписват документите за заеми, преди данните в тях да са проверени от кредитния инспектор. Според обвинителния акт на районната прокуратура двете нареждали на подчинените си да оформят съответните книжа с аргумента, че физическите лица са благонадеждни и ще погасяват навреме отпуснатите им кредити. В обвинителния акт се твърди, че е имало случаи когато кредитните инспектори са пращани да проверят клиента едва след като той вече е получил и похарчил парите. Според следствието и прокуратурата, Детелина Крумова и Татяна Богомилова са разрешавали кредити на физически лица без да се съобразяват с тяхното местоживеене или месторабота. Открити са кредитни досиета, към които не са приложени съдебните регистрации на фирмите, в които работят кредитополучателите. Нещо повече, липсват и резултатите от проучването на бизнеса и платежоспособността им. При изготвянето на тройната съдебно-икономическа експертиза срещу служителките на Банка ДСК - клон Перник, по делото е установено, че в далаверата са завъртени и... доста дружества Съвсем условно, те могат да бъдат разделени на две групи. В обвинителния акт се посочва, че едните (сред тях са Н и В ООД, представлявано от Николай Лазаров и Велин Георгиев; ТУКС ООД, управлявано от Игнат Христов, Ицко Владимиров и Димитър Първанов, Синди ООД, чийто шеф е Петър Петров и др.) са осигурявали (при неизяснени засега условия) на желаещите кредитополучатели или поръчители удостоверения с невярно съдържание, че се водят на заплата при тях. В същото време снабдените с фалшиви удостоверения граждани най-добросъвестно са били регистрирани като безработни в пернишкото Бюро по труда. В обвинителния акт се твърди, че при разпитите на мнимите служители на трите фирми се оказало, че върху тях е оказван натиск от работодателите да вземат потребителски заеми от клона на Банка ДСК в Перник.Във втората категория попадат дружества, които са нямали сключени договори с Банка ДСК, но техни хора са теглили потребителски кредити, които са предоставяли на шефовете на фирмите си, а те (от своя страна) са финансирали с тях дейността си. Правата и задълженията на участниците в тази сюжетна линия са изглеждали така: всички кредитоискатели са поръчители, а всички поръчители - кредитоискатели. В далаверата са завъртени общо единайсет пернишки фирми, сред които са ЕТ Николай Христов, Галант ЕООД, ЕТ Миляна Георгиева, СД Сенд си Трейдинг ЕООД. Пернишката районна прокуратура твърди, че тези фирми са ощетили Банка ДСК с общо с 907 000 лева.Срещу собствениците на фирмите и от двете категории са образувани общо 19 следствени дела - за попълване на документи с невярно съдържание.Ниска правна култура и стремеж към облагодетелстване на трети лица - така в обвинителния акт на Пернишката районна прокуратура е обрисувано поведението на трите подсъдими - Детелина Крумова, Татяна Богомилова и Катя Мирчева. Те са обвинени в престъпление по служба (чл.282, ал.2 от Наказателния кодекс), като от деянието са последвали значителни вреди. Ако събраните по делото доказателства издържат пред съда, максималното наказание, което трите бивши служителки на спестовната каса могат да получат е осем години затвор. Дали пернишките прокурори са прави да определят кредитните изпълнения на Трио Перничанка като ниска правна култура, ще стане ясно още в средата на септември. Тогава се очаква съдът да даде ход на наказателното дело. В съдебна зала по него трябва да бъдат разпитани 219 свидетели. От обвинителния акт става ясно, че в момента Детелина Крумова работи като счетоводителка в Интерстайл ЕООД - София, а Катя Мирчева е счетоводителка в пернишкия клон на РОСЕКСИМБАНК. Единствената, която все още е на трудовата борса, е Татяна Богомилова. Факт е, че и трите са на свобода с мерки за неотклонение парична гаранция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във