Банкеръ Daily

Финансов дневник

Трима директори ще управляват "Общинска банка"

Ангел Геков е един от тримата изпълнителни директори, които ще управляват и представляват "Общинска банка" АД.

На 6 март в Търговския регистър са вписани промените в управителните органи на ТБ "Общинска банка" АД, съобщиха от кредитната институция чрез сайта на "БФБ-София". Изпълнителни директори са: Ангел Кирилов Геков, Борислав Яворов Чиликов и Петър Георгиев Джелепов. Банката се представлява от всеки двама от изпълнителните директори заедно.

ТБ "Общинска банка" АД  е учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка. От тогава е възприета двустепенна система на управление, състояща се от Надзорен съвет и Управителен съвет. Днес в надзора на банката влизат Стефан Ненов - председател, Здравко Гъргаров - заместник-председател, и Спас Димитров - член.

Оперативното управление пък е в ръцете на Ангел Геков - председател и изпълнителен директор, Борислав Чиликов - член на УС и изпълнителен директор, Петър Джелепов - член на УС и изпълнителен директор, Владимир Котларски - заместник-председател, и Николай Колев - член.

Регистрираният капитал на "Общинска банка" АД е 57 362 810.00 лева и е разпределен в 5 736 281 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв. всяка една.

В края на миналата година Столичният Общински съвет избра регистрирания в Лихтенщайн фонд "Новито Опортюнитиис Фонд" АГмвК (Novito Opportunities Fund AGmvK) да купи 67.646% от капитала на трезора, които бяха собственост на Столичната община. Останалите книжа са притежание на общински фирми и търговски дружества (30.80%) и още 16 общини (с дял от 1.55%). След Столичната община най-голям дял от акциите на "Общинска банка" АД - около 27%, притежават фирми около енергийния бос  Христо Ковачки.

Чрез мрежа от 55 финансови центрове и 31 изнесени работни места банката покрива 25 области и 53 населени места в страната. След сделката купувачът обяви, че ще запази "Общинска банка" АД като самостоятелна финансова институция и след приватизацията тя ще продължи да работи основно с общини.

Facebook logo
Бъдете с нас и във