Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРИ БАНКОВИ ГРУПИРОВКИ ФИНАНСИРАТ ТЕЦ МАРИЦА-ИЗТОК 3

Две международни финансови институции, пет чуждестранни и четири български банки се договориха да финансират ТЕЦ Марица-изток 3 с 348 млн. евро. Споразумението е подписано на 28 февруари в Лондон. Участници в консорциума са ЕБВР със 112.1 млн. евро, италианската банка Медиокредито - с 55 млн. евро, френските Креди Агрикол - с 55 млн. евро, и Сосиете Женерал - с 20 млн. евро, Черноморската банка за инвестиции и развитие - с 20 млн. евро, Банк Аустрия - с 10 млн. евро, БУЛБАНК - с 40 млн. евро, ОББ - с 15 млн. евро, и SG ЕКСПРЕСБАНК и БИОХИМ с по 10 млн. евро. Сумите, отпуснати от двете френски, италианската и австрийската банки, ще бъдат застраховани срещу политически риск от Международната агенция за гарантиране на инвестициите (MIGA), която е част от групата на Световната банка. Българските кредитори пък ще получат като обезпечение активите на ТЕЦ Марица-изток 3 и залог върху вземанията на дружеството по договорите му с НЕК за доставка на електроенергия.Заемът ще започне да се усвоява в момента, в който американската компания Ентърджи - собственик на 73% от капитала на Енергийна компания Марица-изток 3 АД (останалите 27% държи НЕК), започне да прехвърля акциите си на италианския енергиен гигант Енел. Споразумението за това американците и италианците подписаха на 5 март 2003 г. в Рим. В първият етап се предвижда Енел да получи 43.8% от акциите на българското дружество.Участието на големите западни банки във финансирането на ТЕЦ-а съвсем не е случайно. Всъщност може да се каже, че в него се включват три банкови групи. Медиокредито и БУЛБАНК, отпускащи общо 95 млн. евро, са дъщерни на УниКредито Италиано. Базираната в Милано банкова групировка има основна заслуга за привличането на Енел като участник в проекта за рехабилитация и модернизация на топлоелектрическата централа. SG ЕКСПРЕСБАНК пък е собственост на Сосиете Женерал, която е основен организатор на заема и е посредник при разплащанията на участниците в консорциума с кредитополучателя Марица-изток 3 (виж интервюто на стр. 8). От друга страна, БИОХИМ бе придобита през ноември 2002-ра от Банк Аустрия, а сега и двете участват в описаната финансова операция.Висши мениджъри на някои от българските участници в консорциума заявиха пред в. БАНКЕРЪ, че заемът е уникален и по своите характеристики. Твърди се, че той е с четиринадесетгодишен срок на погасяване, а лихвата е съпоставима с тази, при която получават заеми западноевропейските фирми. С парите от консорциалния кредит ще се модернизират всичките четири блока на ТЕЦ Марица-изток 3. След реконструкцията мощността им ще се увеличи с 64 мегавата, а животът на електроцентралата ще се удължи с 15 години. Съвременните пречистващи инсталации, монтирани на блоковете, ще намалят емисиите от серни окиси с над 20 на сто. Със 700 хил. т пък ще спадне въглеродният двуокис, изхвърлян годишно в атмосферата.Както писа в. БАНКЕРЪ в миналия си брой (бр.9/2003 г.), американската компания Ентърджи прояви интерес към Марица-изток 3 още през 1997 г., но първите договорености бяха подписани в края на 1999-а. През февруари 2002-ра смесената Енергийна компания Марица-изток 3 получи двайсетгодишен лиценз за експлоатация на ТЕЦ Марица-изток 3. Подписи бяха положени и под договорите с основните изпълнители на модернизацията - консорциум от немските фирми Ди Ес Ди и Ер Ве Е. Друг контракт с Мини Марица-Изток пък гарантира дългосрочната доставка на въглища. През август 2002 г. Държавната комисия за енергийно регулиране издаде разрешение и за строеж на площадката. Подписан е и петнайсетгодишен договор с НЕК за гарантирано изкупуване на произведената от топлоелектрическата централа електроенергия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във