Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР 39

БНБ даде разрешение на Банк Аустрия да притежава 99.6% от БИОХИМ. Така отпадна и последната административна пречка пред приключването на сделката за продажбата на българската държавна банка. За нея Банк Аустрия ще плати на БКК 82.5 млн. евро. Десет процента от тази сума бяха преведени преди подписването на предварителния договор за приватизация. Останалите 90% ще бъдат платени до края на работния ден на 6 октомври - ден преди провеждането на общото събрание на БИОХИМ, на което австрийците като мажоритарни акционери ще гласуват новия надзорен съвет на купената от тях банка.Регистрираната в Амстердам Ес Дабъл Ю Си ООД (SWC B.V.) ще стане новият собственик на 99.65% от акциите на ХЕБРОСБАНК, наследявайки регистрираната на остров Ман Ай.Риджънт Груп. Ес Дабъл Ю Си е дружество, учредено през май 2002-а, и е 100% собственост на друга офшорна фирма, за която се твърди, че е част от структурата на Ай.Риджънт Груп. Според подписания през ноември 1999 г. договор за приватизацията на ХЕБРОСБАНК, Ай.Риджънт Груп трябва да притежава акциите на българската кредитна институция минимум пет години. Така че за да стане възможна промяната в собствеността, трябва да е налице благословията на БКК. След нея разрешение за сделката трябва да даде и БНБ.В секретариата на Народното събрание е внесен проект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Ако той бъде приет, Банка ДСК ще влезе в списъка на дружества, които няма да бъдат продавани от Агенцията за приватизация. Така ще отпаднат и последните правни препятствия пред прехвърлянето на 75% от акциите на спестовната институция, собственост на българското правителство, в полза на БКК. След тази операция консолидационната компания ще може да подпише договора с щатската инвестиционна банка Джей Пи Морган, която бе избрана за консултант по приватизацията на Банка ДСК.Пет процента от капитала на Централна кооперативна банка АД бяха прехвърлени на блоковия сегмент на фондовата борса в петък (27 септември). Посредник по осъществяването на транзакцията е варненската компания Реал финанс. Цената на сделката е 687 207.15 лв. или по 0.85 лв. за акция. Основен акционер с 42.66% от книжата на ЦКБ е Химимпорт АД. Световната агенция Стандард енд Пуърс препотвърди кредитния рейтинг на Обединена българска банка (ОББ), който е равен на рейтинга на българската държава. По дългосрочните й задължения в чужда валута рейтингът на ОББ е ББ- със стабилна перспектива, а по краткосрочните е Б. В доклада на Стандард енд Пуърс е отбелязана високата ликвидност на банката и ниският риск на нейните активи. За високия кредитен рейтинг е допринесло и обстоятелството, че 89.9% от акциите на ОББ са собственост на Националната банка на Гърция - най-голямата кредитна институция в южната ни съседка.Министерството на труда и социалните грижи настоява пред банките партньори (ОББ, ХЕБРОСБАНК, СИБАНК и ЕВРОБАНК) да увеличат наказателната лихва, която начисляват по нередовно обслужваните кредити по проекта Гаранционен фонд за микрокредитиране.В рамките на един работен ден (19 септември) СИБАНК продаде петпроцентния си дял в Златни пясъци АД и изкупи 5% от капитала на Катекс АД - Казанлък. За 324 679 акции от черноморския курорт банката е получила общо 1 461 055.50 лв., което означава цена от 4.50 лв. за всяка ценна книга. За почти същата сума 1 461 296.72 лв. СИБАНК е закупила общо 122 182 броя акции на Катекс АД по 11.96 лв. всяка. На 30 септември Българо-американската кредитна банка ще извърши първото лихвено плащане по ипотечните облигациите от втората си емисия. Тя беше издадена на 28 март 2002 г. и всички 550 000 книжа от нея бяха закупени от Банк Аустрия. Всяка от облигациите е с номинал 1000 евро и по тях БАКБ предлага годишна лихва от 7 процента. Емисията, която е на стойност 5.5 млн. евро ще бъде погасена на 28 март 2005 година. На 25 септември ПроКредит Банк получи от единия от акционерите си - Германската банка за развитие (KfW), необезпечена кредитна линия в размер на 5 млн. евро. Тя може да се ползва в продължение на 7 години. Предоставянето на кредитната линия стана в деня, в който ПроКредит Банк навърши една година от получаването на лиценз от БНБ. За този период банката е предоставила 4500 заема на обща стойност 55 млн. лева. БНП Париба - България откри нов клон във Варна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във