Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР 32

Експертите на международната рейтингова агенция Стандарт енд Пуурс проучват Банка ДСК и се надявам до започването на процедурата по приватизацията й тя да получи кредитен рейтинг, заяви за в. БАНКЕРЪ изпълнителната директорка на БКК Нели Кордовска. Държавен вестник публикува в брой 76 от 6 август 2002 г. решението на окръжния съд в Добрич, с което се одобрява договорът за продажбата на фалиралата Добружанска банка като предприятие. Тя бе купена от ЦКБ, която пое ангажимент да разпредели между кредиторите й 4.7 млн. лева. Съдът прекратява производството по несъстоятелност на Добруджанска банка и я заличава от търговския регистър. От началото на август клонът на ИНГ Банк в София вече предлага на своите корпоративни клиенти да извършват операции по ИНТЕРНЕТ в реално време. През март 2002 г. клонът въведе услугата, но тя можеше да се ползва само от гражданите. Активните операции през ИНТЕРНЕТ, които предлага ИНГ Банк, включват разплащания, покупко-продажба на валута и откриване на срочни депозити.Клиентите на SG ЕКСПРЕСБАНК могат да ползват нов вид кредит - Ремонт експрес, който ще се отпуска за ремонти на сгради. Размерът на този вид заеми е от 1000 до 15 000 лв., а срокът им за погасяване е от една до пет години. За суми до 10 000 лв. SG ЕКСПРЕСБАНК изисква поръчителство на едно физическо или юридическо лице, а парите се предоставят най-много за три години. За да получи кредит от 10 000 до 15 000 лв., клиентът трябва да учреди ипотека в полза на банката. Заемите над 10 хил. лв. се отпускат за не повече от пет години.До 1 август 2002 г., когато изтече крайният срок за откриване на ДДС-сметки, данъчната администрация прие 68 560 искания и издаде 68 533 разрешения и удостоверения за откриването им. На регистрираните по ДДС лица, които не са си отворили такива сметки до 1 август, се налагат глоба или имуществена санкция в размер от 250 до 2500 лева. При повторно нарушение наказанието е от 2500 до 5000 лева. През септември ще започне работа ново звено Капиталови пазари в ОББ. То ще се занимава с търговия на ценни книжа и с подготовката и пласирането на различни облигационни емисии - корпоративни, общински и държавни.Основният лихвен процент (ОЛП) през август ще бъде 3.79 на сто, съобщиха от Българска народна банка. Той е с 0.12% по-висок от стойността на ОЛП през юли, когато бе 3.67 на сто.Плевенският окръжен съд реши, че ЕБВР може да поеме управлението на плевенското дружество Сторко. Тази извънредна мярка бе предприета след провала на преговорите между банката и собствениците на Сторко - израелската Гелер груп, представена в България от Лукскрафт трейдинг. Фирмите не са върнали на ЕБВР кредит от 12 млн. лева. Банката притежава 13% от капитала на предприятието и ще поеме управлението му, за да намери стратегически инвеститор, който да погаси необслужвания дълг. Това е вторият случай (след Целхарт - Стамболийски), когато се налага ЕБВР да спасява инвестицията си в закъсал завод.Собственикът на БУЛБАНК - УниКредито, е пред подписване на договора за покупка на чешката Живностенска банка. За да придобие 85-процентен дял от шестата по големина банка в Чехия, италианската институция ще плати 200 млн. евро на сегашния му собственик - германската Банкгезелшафт, Берлин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във