Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР 30

Целият висш състав на финансовото министерство ще се изнесе на Боровец в неделя, 28 юли. Министър Милен Велчев и всичките му заместници ще участват в организирания от ведомството семинар, на който ще бъдат обсъждани въпроси, свързани с бюджета, външния дълг и схемите за управлението му, данъчната политика и системата на облагане.От 2 септември БНБ ще пусне на пазара монета от един лев. Тя ще бъде двуцветна, като вътрешният й кръг ще е от бяла сплав, а външният от жълта. На гърба й ще има изображение на свети Иван Рилски. Монетата няма да замени банкнотата от 1 лев с лика на светия. Пак от 2 септември БНБ ще продава и 2000 броя възпоменателни монети Златен български лев, които ще бъдат изработени от злато и ще са с тегло 15.5 грама. От 23 юли Корпоративна банка предлага нов продукт - Преференциален депозит. Депозитът може да бъде само в евро. Плащаната по него лихва ще е съобразена със срочността и размера на инвестицията, като за вложени 500 евро за шест месеца тя е 4.75%, за 1000 евро - 4.90%, а за 5000 евро - 5.10 процента. За едногодишен депозит в размер на 500 евро клиентите ще получават лихва от 5.50%, за 1000 евро - 5.65%, а за 5000 евро - 5.85 процента. При вложени средства за две години лихвата по депозита нараства с още 1 пункт над тези стойности.В един и същи ден - на 22 юли, Българска пощенска банка (БПБ) и ОББ събраха притежателите на емитираните от тях облигации. Целта и на двете сбирки бе избор на представител на облигационните емисии измежду дружествата, инвестирали в този вид книжа на всяка от двете банки. Тази роля сред притежателите на ипотечни облигации на БПБ беше поверена на ПОК Доверие, а закупилите книжа от емисията на ОББ ще бъдат представлявани от Банка ДСК. Ролята на ПОК Доверие и на Банка ДСК, като представители на собствениците на дълговите ценни книги, е да получават информация и справки за финансовото състояние на емитентите и да ги предоставят на останалите заинтересовани инвеститори.ОБЩИНСКА БАНКА ще открие свой офис в Кърджали в края на юли. Кметът на града Румен Димитров съобщи, че общината ще преговаря с ОБЩИНСКА БАНКА за отпускане на кредитна линия за обновяване на уличното осветление в Кърджали. Общинарите ще настояват кредитната линия да бъде за срок от осем-девет години и с нисък лихвен процент.Световната банка изготвя Преглед на държавните разходи и държавните институции, който е част от серия аналитични доклади за България, свързани със стратегия на банката за следващите три години. Той доби известност през изминалата седмица, когато Обединение Промяна обяви, че документът съдържал предложения за замразяване на пенсиите и запазване на високо ниво на данъците. От банката поясниха, че докладът е поверителен, тъй като все още се обсъжда, но ще бъде публикуван през август.По основните показатели България и Румъния са на опашката от страните кандидатки за членство в Европейския съюз, според анализ на Дойче банк. Експертите на банката са проследили развитието на реалната икономика, фискалната политика, икономическия растеж и износът на 12-те страни кандидатки за последните пет години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във