Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР 26

Представители на Токушукай Медикъл Корпорейшън, чиято дъщерна фирма Интернешънъл Хоспитъл Сървисиз притежава 53.34% от Токуда Кредит Експрес Банк, водят преговори с БУЛСТРАД за изкупуване 33.34-процентния й дял от капитала на кредитната институция. На 5 юли акционерите на банката ще проведат годишното си общо събрание, на което ще вземат решение да увеличат капитала й от 15 млн. на 30 млн. лева.Общото събрание на ЦКБ не освободи от отговорност бившия изпълнителен директор на банката Тенчо Тенев за дейността му от 1 януари 2001 до 10 юли 2001 г., когато подаде оставка. Причината за това решение, според акционерите на банката, е, че Тенев е сключвал сделки, които са я ощетили.С промените в Закона за банките ще бъде разширен обхватът на сделките, които могат да извършват небанковите финансови институции. Те ще получат правото да купуват и продават менителници и записи на заповед, да издават гаранции, да сключват финансови фючърси и опции, както и да работят с други дериватни инструменти, свързани с валутните курсове и лихвените проценти. Финансовите къщи, инвестиционните посредници и изобщо всички небанкови финансови институции ще могат да извършват всякакъв вид сделки, характерни за банките, с изключение на приемането на депозити и отпускането на заеми.Картовият оператор БОРИКА ще спре работа през нощта на 29 юни (събота) срещу 30 юни (неделя). Причината е смяната на централната изчислителна система с по-мощна, с която ще се обслужват по-голям брой транзакции. Цялата система от АТМ банкомати и ПОС терминали няма да работи в продължение на пет часа от 0.30 ч до 5.30 ч на 30 юни. През следващите три години бюджетните разходи на България за отбрана като процент от брутния вътрешен продукт ще бъдат по-високи спрямо тези на почти всички останали страни кандидатки за НАТО, смята финансовият министър Милен Велчев. При посещението си в САЩ на 26 юни той е обсъждал тази тема с Брус Джаксън, председател на Комитета на САЩ по разширяване на НАТО. За тази година бюджетните разходи за отбрана са 2.9% от БВП. Велчев и Джаксън са разговаряли и за това каква част от парите ще отидат за превъоръжаване и какви ангажименти би могла да поеме България в това отношение през следващата година.Мариета Найденова, председател на надзорния съвет на ТЕКСИМБАНК, преряза лентата на втория офис на банката в София. Той се намира на бул. Александър Стамболийски 26. Всички клиенти на новия офис на ТЕКСИМБАНК ще могат да открият безплатно свой депозит в лева или валута до 15 юли. Диана Дечева Митева и Рафи Карагьол бяха вписани като изпълнителни директори на Демирбанк (България) АД. Според последната публикация в Държавен вестник, те ще представляват банката заедно с главния изпълнителен директор Семих Озкан.Министерският съвет одобри проект на спогодба за финансово сътрудничество между България и Германия. Според нея страната ни ще получи безвъзмездно 7.7 млн. евро от Кредитния институт за възстановяване във Франкфурт. Около 4.1 млн. евро от тези средства ще се използват за финансирането на Кредитна програма за малки и средни предприятия. Над 2 млн. евро ще бъдат похарчени по проекта за изграждане на моста Видин-Калафат, а останалите около 1.6 млн. евро ще се инвестират в проекти за реконструкция и изграждане на водоснабдителни и канализационни съоръжения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във