Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР 19

Две седмици след като получи офертите за БИОХИМ, съветът на директорите на Банковата консолидационна компания ще определи предпочитаните купувачи, с които ще продължи да води преговори. През седмицата стана ясно, че БКК е удължила срока за подаване на оферти за държавната банка от 15 за 20 май. Решението е взето по молба на Търговска банка на Гърция, чиито представители са обяснили, че заради продължителните великденски празници не са успели да приключат проверката на правното и финансовото състояние на БИОХИМ. Освен гърците кандидати за покупката на държавната кредитна институция са Банк Аустрия, ХЕБРОСБАНК и консорциум, в които участват РОСЕКСИМБАНК и руската Межпромбанк. Експерти от БКК смятат, че до средата на юли БИОХИМ ще бъде продадена.Официалната среща между министъра на финансите Милен Велчев и ръководителя на мисията на МВФ за България Джералд Шиф, който пристигна през седмицата у нас, ще се състои на 13 май. С представителите на Фонда ще бъде обсъдена и новата тригодишна данъчна политика на правителството, както и идеите по бюджета за 2003 година. От 7 май кредиторите на БЗК могат да се запознаят с новия списък на приетите - от синдичката на банката, вземания. Той ще бъде на тяхно разположение в канцеларията на Софийски градски съд до 21 май.Управителният съвет на СИБАНК свиква първо общо събрание на лицата, притежаващи ипотечни облигации от публичната емисия на банката. То ще се проведе на 13 май 2002 г. в централния офис на СИБАНК. На него ще бъдат избрани представители на собствениците на книжа, емитирани от кредитната институция, които ще следят дейността й. По закон техните права и задължения са да наблюдават резултатите на банката емитент и да предоставят тази информация на останалите заинтересовани лица, инвестирали в ипотечни облигации. Общият номинал на тези книжа на СИБАНК е 3 млн. лв., а годишната им доходност е 7.25 процента.Общото събрание на Райфайзенбанк (България) ще се проведе на 17 май във Виена. То ще приеме баланса и отчета за приходите и разходите й за миналата година. На събранието ще бъде взето и решение за разпределение на печалбата на банката за 2001 г., която е 1.99 млн. лева. ХЕБРОСБАНК предлага от 7 май нов депозитен продукт Хеброс Оптимум. Чрез него клиентите й могат да открият едногодишен или двугодишен срочен влог и да теглят всеки месец начислената по него лихва. Кредитната институция дава възможност за безплатно прехвърляне на натрупания доход по произволно избрана от титуляра картова или друг вид сметка, която може да бъде и на трето лице. Минималната сума по новия депозит е 50 лв., 100 щ. долара или равностойността в евро, британски лири или швейцарски франкове. Такси за откриване и поддържане на сметката не се начисляват. Годишният лихвен процент, който ще изплаща ХЕБРОСБАНК за влогове в левове, е 5%, в щатски долари - 1.70%, в евро - 2%, в британски лири - 3.25%, а в швейцарски франкове - 1 процент.ОББ работи по внедряването на проекта за компютризация и централизиране на управленските решения Глобус. Тестването на продукта в софийските клонове на банката започна през май, а до средата на юни той трябва да е окончателно готов. С внедряването на новата информационна система всички операции, свързани с кредитирането, които до момента се извършват в клоновата мрежа, ще бъдат контролирани от централното управление на ОББ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във